Człowiek ramię w ramię z maszyną? - nowa publikacja Komisji Europejskiej "Industry 5.0"!

13/01/2021

Przemysłowi 4.0 zarzuca się nieludzką twarz. Odejście od człowieka - pracownika a ukierunkowanie się na robotyzację i automatyzowanie naszych działań. Coraz częściej pojawiają się głosy, które zastanawiają się, gdzie jest miejsce dla ludzi, jak pogodzić pędzącą machinę innowacyjności z zachowaniem miejsc pracy. Odpowiedzią ma być koncepncja Przemysłu 5.0. W ostatnich dniach pojawiła się nowa publikacja Komisji Europejskiej "Industry 5.0". 

 

Przemysł 5.0 uzupełnia istniejący paradygmat Przemysłu 4.0, podkreślając badania i innowacje jako siłę napędową przejścia do zrównoważonego, skoncentrowanego na człowieku i odpornego przemysłu europejskiego. Przenosi uwagę z akcjonariusza na wartość dla interesariuszy, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Przemysł 5.0 stara się uchwycić wartość nowych technologii, zapewniając dobrobyt wykraczający poza miejsca pracy i wzrost, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety i stawiając dobrobyt pracowników przemysłu w centrum procesu produkcyjnego.

Publikacja została podzielona na 7 rozdziałów, w tym:

  • Wprowadzenie.
  • Przegląd literatury.
  • Badania naukowe i innowacje.
  • Definiowanie Przemysłu 5.0
  • Korzyści dla pracowników: podejście skoncentrowane na człowieku, w tym nowe role, umiejętności - ich rozwijanie i zmienianie. 
  • Korzyści dla przedsiębiorców.
  • Doprowadzenie do tego. 
Więcej informacji:

 

Powrót do listy