Wyniki wspólnego badania KR-u i OECD pt. „Wpływ COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne w UE"

20/11/2020

Globalna pandemia COVID-19 i wywołany przez nią kryzys społeczno-gospodarczy mają silny wymiar terytorialny i mają głęboki wpływ na samorządy lokalne. Aby lepiej to zrozumieć i ocenić, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komitet Regionów połączyły siły w celu przeprowadzenia ankiety internetowej na temat „Wpływ COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne: zarządzanie, finanse i plany naprawy ”. Zebrali 300 odpowiedzi od przedstawicieli władz regionalnych, pośrednich i gminnych w 24 państwach członkowskich UE. Wyniki tej ankiety zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji ECON 19 listopada 2020 r. i są dostępne poniżej.

Niektóre najważniejsze informacje z ankiety:

  • Większość respondentów (63%) spodziewa się, że kryzys COVID-19 będzie miał znacząco negatywny wpływ na samorządy lokalne.
  • Respondenci podają, że brak środków technicznych i wyposażenia („bardzo trudny” dla 46%), niedobór środków finansowych na szczeblu niższym niż krajowy (39%) oraz brak koordynacji z innymi poziomami sprawowania rządów (27%) to jedne z największych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć podczas zarządzania kryzysem zdrowotnym.
  • Tylko około połowa respondentów twierdzi, że koordynacja w ramach samorządów lokalnych lub z rządami krajowymi jest skuteczna.
  • W perspektywie krótko- i średnioterminowej większość samorządów lokalnych spodziewa się, że kryzys społeczno-gospodarczy związany z COVID-19 będzie miał negatywny wpływ na ich finanse, z niebezpiecznym „efektem nożyc” w postaci rosnących wydatków i spadających dochodów.
  • Około 86% regionów i miast spodziewa się negatywnego wpływu na ich wydatki, zwłaszcza dużego wzrostu wydatków w obszarach usług socjalnych (64%), świadczeń socjalnych (59%), wsparcia dla MŚP i samozatrudnionych oraz zdrowia publicznego. Tymczasem 90% prognozuje spadek przychodów, w szczególności dochodów z podatków oraz opłat i obciążeń finansowych użytkowników.
  • W czasie przeprowadzania badania około 24% samorządów lokalnych planowało zwrócić się o nowe pożyczki, aby poradzić sobie z kryzysem. 13% respondentów wnioskowało już o dodatkowe fundusze unijne, a 49% rozważało takie rozwiązanie.
  • Większość samorządów lokalnych nadal borykała się z kryzysem zdrowia publicznego w czasie przeprowadzania badania, a niewiele z nich zaczęło wdrażać środki naprawcze poprzez bodźce dla inwestycji publicznych i bezpośrednie wsparcie gospodarki.
  • Kryzys COVID-19 daje decydentom szansę na zmianę polityki rozwoju regionalnego. Trzy najważniejsze priorytety to zapewnienie przystępnych cenowo, dostępnych i wysokiej jakości podstawowych usług, w tym opieki zdrowotnej, na wszystkich terytoriach (76%); zwiększanie odporności regionalnej (69%); oraz zmniejszenie przepaści cyfrowej w regionach (68%).
Więcej infromacji:

Źródło: Komitet Regionów

Powrót do listy