Szczyt dotyczący zielonej transformacji: „Regiony związane z sektorem motoryzacyjnym kluczowe dla odniesienia sukcesu”

16/10/2020

Pandemia uderza w przemysł motoryzacyjny i sektor dostaw w okresie, gdy dokonują one szeroko zakrojonych inwestycji w transformację ekologiczną. Sprzedaż pojazdów spadła w tym roku o 32%, co doprowadziło do masowej redukcji zatrudnienia w regionach związanych z sektorem motoryzacyjnym. Europejski Zielony Ład i budżet UE odegrają kluczową rolę we wspieraniu tych regionów i przemysłu motoryzacyjnego w zarządzaniu transformacją.
Przywódcy polityczni z regionów związanych z sektorem motoryzacyjnym (CoRAI) spotkali się z komisarzem europejskim do spraw budżetu Johannesem Hahnem, członkami Komisji Spójności Terytorialnej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów i przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, aby omówić rolę tych regionów w pomyślnej transformacji ekologicznej. Wydarzenie to odbyło się 14 października w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (obejrzyj nagranie tutaj ).

 

Źródło: pixabay.com Image by RoadLight

W swoim przemówieniu inauguracyjnym podczas szczytu dotyczącego zielonej transformacji komisarz Johannes Hahnpodkreślił: Regiony Europy znajdują się w sercu transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz unijnego planu naprawy gospodarczej.  To MŚP, europejskie łańcuchy wartości i europejski przemysł będą pobudzać innowacje, tworzyć miejsca pracy i stymulować wzrost gospodarczy w Europie.

Christopher Drexler  (AT/EPL), przewodniczący Grupy Międzyregionalnej „Przyszłość sektora motoryzacyjnego w regionach” w Komitecie Regionów i minister w rządzie kraju związkowego Styria, powitał uczestników, podkreślając: Przemysł motoryzacyjny i dostawczy oraz europejskie regiony, w których jest on zlokalizowany, znalazły się w dramatycznej sytuacji. Regiony europejskie muszą połączyć siły, aby przewodzić tej niezbędnej transformacji. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z kryzysu jeszcze silniejsi. Innowacje i współpraca międzynarodowa zawsze były receptą na sukces Styrii, która jest regionem o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym na rzecz badań i rozwoju. Wykorzystamy tę innowacyjną siłę wraz z innymi podobnymi nam regionami w Europie, aby wyjść z kryzysu i stworzyć nowe miejsca pracy.

W celu zminimalizowania szkód dla zatrudnienia i konkurencyjności przemysłowej Unia Europejska musi wesprzeć modernizację i ulepszanie obecnych fabryk na naszym kontynencie, aby pomyślnie unowocześnić sektor zgodnie z założeniami Zielonego Ładu – dodał Francisco Igea Arisqueta  (ES/Renew Europe), wicepremier wspólnoty autonomicznej Kastylia-León. Dziesiątki tysięcy miejsc pracy w regionie Kastylia i León oraz wiele milionów miejsc pracy w całej Europie zależy od przemysłu motoryzacyjnego

María Victoria Chivite Navascués  (ES/PES), premierka regionalnego rządu Nawarry, prowadzi swój region w kierunku elektromobilności: Nawarra stała się doskonałą strefą testowania samochodów, kierując zdolności przemysłu motoryzacyjnego na rozwój pojazdów elektrycznych i ich części, a także wspierając rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie mobilności w naszym regionie

Do zielonej mobilności można podążać różnymi drogami. Celem musi być osiągnięcie skutecznej redukcji emisji, a nie priorytetowe traktowanie niektórych technologii w stosunku do innych – powiedział Francisco Igea Arisqueta  . Jonas Strömberg,  reprezentujący przedsiębiorstwo Scania,  podał praktyczny przykład: Czy wiedzą Państwo, że autobus może jeździć przez rok napędzany śmieciami wyprodukowanymi przez tysiąc osób?  Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma bardziej systemowy proces zamówień publicznych regionów i miast.

József Berényi  (SK/EPL), wiceprzewodniczący kraju trnawskiego, wezwał do ścisłej współpracy przemysłu i regionów, podkreślając: Jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny w regionie Trnawy, uważamy, że współpraca władz regionalnych, przedsiębiorstw i przemysłu ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.Zwiększanie konkurencyjności produkcji motoryzacyjnej, cyfryzacja i innowacja odgrywają kluczową rolę w dążeniu do zrównoważonej przyszłości.

Przemysł dostaw samochodowych dostarcza niezbędnych rozwiązań, aby transformacja ekologiczna i cyfrowa w dziedzinie mobilności stała się rzeczywistością. Pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany, ale również spowodowała znaczne dodatkowe obciążenia, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom zatrudnienia. Europa potrzebuje silnego ekosystemu motoryzacyjnego, aby zachować konkurencyjność i osiągnąć ambitne cele w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potrzebujemy ram politycznych na wszystkich szczeblach – regionalnym, krajowym i europejskim – które będą otwarte na technologię i w jak największym stopniu będą wspierać innowacje – podsumowała Sigrid de Vries  , sekretarka generalna Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Samochodowych (CLEPA).

Warto wiedzieć:

CoRAI  to międzyregionalna grupa Europejskiego Komitetu Regionów zajmująca się przyszłością sektora motoryzacyjnego zrzeszająca ponad 30 przywódców politycznych z regionów związanych z sektorem motoryzacyjnym w celu promowania współpracy władz lokalnych i regionalnych.

Źródło: Komitet Regionów 

Powrót do listy