Zmiany w Komisji Europejskiej, budżet UE i unijne prawo o klimacie - podsumowanie sesji plenarnej

12/10/2020

Wprowadzenie zmian w Komisji Europejskiej, neutralność klimatyczna do 2050 r. wszystkich krajów cżłonkowskich, czy wezwanie do wzmocnienia praworządności to tylko część tematów poruszanych w ubiegłotygodniowej Sesji Plenarnej. 

Źródło: Parlament Europejski

 

Zmiany w Komisji Europejskiej

W środowym głosowaniu Parlament zatwierdził kandydaturę Mairead McGuinness na stanowisko komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych oraz zmianę kompetencji Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa na obszar handlu. 

Praworządność

W przyjętym w środę sprawozdaniu posłowie wezwali do wzmocnienia praworządności w całej Europie poprzez nowy mechanizm łączący otrzymywanie funduszy unijnych przez państwa członkowskie z poszanowaniem praworządności. W odrębnym głosowaniu zaapelowali o pełne i bezwarunkowe przestrzeganie wartości UE w Bułgarii.

Prawo o klimacie

Wszystkie państwa członkowskie muszą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. - zakomunikował w środę Parlament Europejski w głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym. Posłowie wezwali również do tego, aby redukcja emisji CO2 spadła o 60% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. oraz o ustanowienie nowego, pośredniego celu na 2040 r., aby zapewnić osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Gospodarka leśna

Europosłowie stwierdzili również, że UE powinna promować model zrównoważonej gospodarki leśnej, który ma zapewniać stabilność lasów pod względem środowiskowym i ekonomicznym.

Szczyty UE

Europosłowie dyskutowali również o Brexicie i planie ożywienia gospodarki w czasie debaty z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem na temat zeszłotygodniowego szczytu UE oraz zbliżającego się szczytu 15-16 października.

Ożywienie gospodarcze

Posłowie do PE zażądali w głosowaniu w czwartek, aby państwa członkowskie UE podjęły zdecydowane działania w celu przeciwdziałania wpływowi pandemii COVID-19 na młodych ludzi, zapewniając, że młodzież zarejestrowana do programu „Gwarancja dla młodzieży” otrzyma dobrej jakości, zróżnicowane oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb miejsca pracy, szkolenia lub staże.

Eurotunel

Europosłowie poparli w czwartek dwie propozycje dotyczące Eurotunelu łączącego Europę z Wielką Brytanią. Obowiązywać będzie ten sam zestaw przepisów dotyczących całego Eurotunelu i transportu kolejowego, gdy Wielka Brytania uzyska status kraju trzeciego.

Crowdfunding

W poniedziałek wieczorem na posiedzeniu plenarnym zatwierdzono porozumienie w sprawie wspólnych przepisów dla usprawnienia funkcjonowania platform crowdfundingowych w UE i ochrony udzielających się na nich inwestorów. Dzięki wprowadzeniu jednego zestawu przepisów dotyczących usług finansowania społecznościowego w UE, usługodawcy w zakresie crowdfundingu będą mogli sprawnie funkcjonować na rynku wewnętrznym, a transgraniczne finansowanie przedsiębiorstw zostanie wzmocnione.

Ochrona zdrowia

Aby chronić zdrowie europejskich konsumentów, zwłaszcza dzieci, w czwartkowyn głosowaniu europosłowie nie poparli propozycji Komisji Europejskiej dotyczących produktów spożywczych zawierających dwutlenek tytanu i akrylamid.

Źródło: Parlament Europejski

Powrót do listy