Energia UE w liczbach - poznaj zestawienie danych krajowych!

14/09/2020

Już jest nowa publikacja Dyrekcji Generalnej ds. Energii  Komisji Europejskiej „Energia w UE w liczbach". Zawiera roczny przegląd statystyk dotyczących energii w UE, a także w poszczególnych krajach członkowskich.

Źródło: Komisja Europejska

 

Czym jest "EU energy in figures statistical pocketbook"?

Sektor energetyczny jest jednym z filarów wzrostu, konkurencyjności i rozwoju dla nowoczesnych gospodarek. Aby nadążyć za trwającą transformacjąmsektora energetycznego w Europie potrzebne są dokładne i aktualne dane. Publikacja zawiera przegląd najważniejszych rocznych zagadnień związanych z energią: statystyki dla całej Unii Europejskiej i dla każdego z krajów członkowskich.

Skąd pobierane są dane?

Dane zawarte w tym podręczniku pochodzą z kilku źródeł: Eurostat i inne służby Komisji Europejskiej, Europejska Agencja Środowiska, Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

O czym można przeczytać w publikacji?

Publikacja składa się z pięciu części:

  1. Przegląd głównych danych dotyczących energii na świecie i w Unii Europejskiej.
  2. Główne statystyki i wskaźniki energii dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.
  3. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne w Unii Europejskiej.
  4. Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.
  5. Profile krajów - główne statystyki i wskaźniki dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Niniejsza publikacja zawiera najnowsze dane dostępne na chwilę obecną. Poprawki i aktualizacje będą publikowane tutaj

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Więcej informacji:

Źródło: Komisja Europejska

 

 

Powrót do listy