Jak bezpiecznie podróżować w dobie koronawirusa?

03/06/2020

Przed nami okres wakacyjny - krótkie wypady za miasto, dłuższe podróże, ale jak się do nich przygotować w dobie koronawirusa? Po miesiącach ograniczeń w przemieszczaniu się i izolacji, zmiana otoczenia nawet na krótki czas jest jak najbardziej wskazana. Jakie zalecenia przygotowała Unia Europejska, by miły czas nie popsuł się przez nierozwagę?

Źródło: pixabay.com

Ponieważ kraje UE stopniowo znoszą środki ograniczające, Europejczycy może będą mogli podróżować tego lata, jeśli pozwolą na to ograniczenia krajowe i sytuacja zdrowotna.

Podrużujący będą musieli zachować środki ostrożności i postępować zgodnie z instrukcjami BHP wydanymi przez władze krajowe, a Komisja Europejska opracowała wytyczne i zalecenia, aby pomóc państwom członkowskim w koordynacji bezpiecznego zniesienia ograniczeń w podróżowaniu.

10 zaleceń KE dotyczących bezpiecznego podróżowania w czasach koronawirusa:
  • Zamawiaj bilety i odprawiaj się online, aby w miarę możliwości unikać kolejek.
  • Przestrzegaj zasad dystansu społecznego podczas nadawania bagażu, kontroli bezpieczeństwa, wejścia na pokład i odbioru bagażu.
  • Na pokładzie może znajdować się ograniczona liczba pasażerów, a pasażerowie, którzy nie zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, mogą dostać miejsca z dala od siebie.
  • Jeśli trudniej jest zachować dystans społeczny, możesz zostać poproszony/a o założenie maseczki.
  • Możliwe, że na pokładzie nie będzie można dostać jedzenia, napojów ani innych towarów.
  • Firmy transportowe mogą instalować bariery ochronne - np. między pasażerami a kierowcą autokaru. Wejście do pojazdu może być możliwe tylko tylnymi drzwiami.
  • Stacje, porty i lotniska powinny gwarantować regularne czyszczenie i dezynfekcję oraz zapewniać produkty dezynfekujące, w tym na pokładzie.
  • Wszystkie środki transportu powinny mieć odpowiednią wentylację.
  • Pasażerowie mogą wybrać pomiędzy zwrotem kosztów lub zmianą trasy w przypadku anulowanych podróży - jeśli firma transportowa zaoferowała voucher, nadal masz prawo poprosić o zwrot pieniędzy.
Jak branży turystycznej pomaga UE?

Podczas debaty 28 maja, posłowie z parlamentarnej Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) zaapelowali o szybkie wsparcie finansowe dla branży turystycznej i zaproponowali przeznaczenie specjalnego budżetu dla tego sektora.

Przewodnicząca Komisji TRAN Karima Delli (Zieloni, Francja) powiedziała: „Wakacje za pasem. Na co czekamy? Potrzeba więcej informacji o tym, gdzie ludzie mogą podróżować, a gdzie nie”.

15 maja, Parlament zatwierdził środki pomocowe dla sektora transportu, aby zminimalizować wpływ pandemii na linie lotnicze, przedsiębiorstwa kolejowe, drogowe i żeglugowe.

Czy zatrzymanie się w hotelach jest bezpieczne?

Goście w hotelach i innych rodzajach zakwaterowania powinni przestrzegać dystansu fizycznego w obszarach wspólnych, a także środków zapobiegania infekcjom, takim jak kasłanie lub kichanie w chusteczki higieniczny lub zgięty łokieć, higiena rąk i noszenie maseczek ochronnych.

Obiekty turystyczne powinny zapewniać gościom jasne informacje i wskazówki przed ich przyjazdem oraz powinny mieć przygotowany plan działania na wypadek wystąpienia infekcji. Powinny również regularnie czyścić i dezynfekować często dotykane powierzchnie oraz zapewnić dobre systemy wentylacyjne. Personel hotelu powinien być przeszkolony w zakresie podstawowej profilaktyki i kontroli zakażeń.

Źródło: Parlament Europejski

 

Powrót do listy