Dowiedz się więcej na temat program Life - Info Day Online już w kwietniu!

24/03/2020

Już 30 kwietnia odbędzie się dzień informacyjny  unijnego programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2020 r. Organizatorzy chętnie spotkają się w wirtualnym świecie z potencjalnymi wnioskodawcami z zakresu zielonych technologii, ochrony natury, czy działań na rzecz klimatu. W ramach wydarzenia będzie można uzyskać informację na temat znaczących zmian, które pojawią się w ostatnim już naborze w ramach obecnej perspektywy finansowania  (jego publikacja zaplanowana jest na kwecień 2020 r.)

Jakie tematy zostaną poruszone?
  • Technologie i rozwiązania środowiskowe w tym woda, odpady, jakość powietrza, gleba, las, zdrowie.
  • Dostosowanie do zmian klimatu.
  • Łagodzenie zmiany klimatu.
  • Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna.
  • Zarządzanie klimatem i środowiskiem oraz inicjatywy informacyjne.
Jak wziąć udział?
  1. Wejdź na: www.sli.do, albo pobierz i otwórz aplikację: the Sli.do
  2. Wprowadź hasło wydarzenia: #EULIFE20
  3. Zadawaj pytania, głosuj na ulubione pytania, bierz udział w ankietach @LIFEprogramme #EULife20

Rejestracja na Info Day zostanie uruchomiona 25 kwietnia br.

Czym jest Program Life?

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln PLN i wsparciu NFOŚiGW 260 mln PLN.

Wszelkie pytania dotyczące Programu LIFE można kierować na adres life@nfosigw.gov.pl

Więcej informacji:

 

 

 

Powrót do listy