ZMIANA TERMINU:Rozwiązania prośrodowiskowe i proinnowacyjne w zamówieniach publicznych - trasatlantycka konferencja już w marcu!

31/01/2020

Praktyczne aspekty związane z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych oraz rozwiązywaniem sporów powstających na tle tychże umów w aspekcie realizacji celów prośrodowiskowych i proinnowacyjnych, wśród prelegentów światowej klasy eksperci, m.in. Alexandra Harrington, Jeri Somer, Christopher Yukins, czy przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego. A to wszystko już 18 marca br. w Warszawie na organizowanej przez nas transatlantyckiej konferencji "Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych".

Co?

Transatlantycka konferencja "Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych"

Konferencja poświęcona będzie praktycznym aspektom związanym z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych oraz rozwiązywaniem sporów powstających na tle tychże umów w aspekcie realizacji celów prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, związków tychże jednostek, organów administracji publicznej, radców prawnych oraz adwokatów zajmujących się problematyką zamówień publicznych, przedstawicieli środowiska naukowego.

Referaty podczas konferencji wygłoszą czołowi światowi przedstawicieli nauki i praktyki zamówień publicznych w tym m.in. profesorowie: Christopher Yukins z Uniwersytetu Georga Waszyngtona w Waszyngtonie – twórca prestiżowego programu Government Contract Law, Alexandra Harrington z Uniwersytetu McGill w Montrealu, dyrektor w Międzynarodowym Centrum Rozwoju Prawa Ochrony Środowiska, Roberto Caranta oraz Gabriela Racca z Uniwersytetu w Turynie, Marta Andrecka z Uniwersytetu w Kopenhadze, Jeri Somers – Sędzia Civilian Board of Contract Appeals – sądu właściwego w sprawach sporów na tle umów dotyczących zamówień publicznych jak również czołowi przedstawiciele rodzimej nauki i praktyki zamówień publicznych.

Więcej infromacji na stronie konferencji

Kiedy i gdzie?

18 marca 2020 r.

Collegium Iuridicum II, Aula A. 2.,
Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski (ul. Lipowa 4)

Rejestracja?

Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 marca br. na adres mailowy: rejestracja@prosilesia.pl

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, afiliację oraz dane kontaktowe. 

Kto?

Organizator: Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"

Współorganiatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

Partner: Tauron Polska Energia S.A.

Patronat: Fulbright Polska

Program:

Program do pobrania

 

 

Powrót do listy