Nowe Prawo Zamówień Publicznych - porozmawiaj z twórcą koncepcji!

20/12/2019

Jesteś ciekaw czym jest prawo zamówień zrównoważonych? Jakie zmiany przyniosła ustawa z dnia 11 września 2019 r. w zakresie prawa zamówień publicznych? A może chcesz poznać dobre praktyki w obszarze zamówień prośrodowiskowych i proinnowacyjnych? Na te wszystkie pytania uzyskasz odpowiedź już 10 stycznia 2020 r. w Auli  im. K. Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Stowarzyszenie "Pro Silesia" wraz z Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolią organizują seminarium, które poprowadzą twórca koncepcji nowej ustawy dot. zamówień publicznych - Profesor Michał Kania oraz Mecenas Michał Wojciechowski -  od lat specjalizujący się w zamówieniach publicznych. 

Kiedy i gdzie?

10 stycznia 2020 r. 

Rektorat Uniwersytetu Śląskiegu, Aula im. Kazimierza Lepszego
ul. Bankowa 12, Katowice


Czego będzie dotyczyć?

Przyjęta w dniu 11 września 2019 roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza liczne zmiany w krajowym systemie zamówień publicznych. Nowa regulacja zakłada m.in. szerokie wdrożenie przez krajowych zamawiających, w tym jednostki samorządu terytorialnego rozwiązań prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych na wszystkich etapach udzielania i realizowania zamówień publicznych. Z zagadnieniem tym wiążę się wiele problemów praktycznych, przed którymi staną krajowi zamawiający po wejściu w życie nowych regulacji tj. po 1 stycznia 2021 roku.

Celem seminarium, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ,,Pro Silesia’’ jest zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, MSP i uczelni z nowymi regulacjami Prawa zamówień publicznych pod kątem wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych. W ramach seminarium przedstawiony zostanie m.in. obecny stan tychże zamówień w Polsce na tle polityk Unii Europejskiej, koncepcja i cele nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrane konstrukcje prawne promujące rozwiązania prośrodowiskowe oraz proinnowacyjne, jak również wybrane przykłady dobrych praktyk w powyższym zakresie. 


Kto poprowadzi seminarium?

Michał Kania jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radcą prawnym, absolwentem studiów MBA, członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, pomysłodawcą i wykładowcą na studiach podyplomowych zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, autorem licznych publikacji na temat zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 profesor wizytujący na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbgrighta.

W okresie październik 2017 – styczeń 2018 roku Michał Kania pełnił funkcję niezależnego eksperta w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii będąc odpowiedzialnym za przygotowanie wstępnej koncepcji ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

Michał Wojciechowski jest adwokatem, senior associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP), specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym.

W swojej codziennej pracy doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Reprezentuje także klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
a także doradza na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania. Angażuje się również w zagadnienia dotyczące elektromobilności, a także w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych. Oprócz tego prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych. 

Czy obowiązują zapisy?

Do 8 stycznia 2020 r. należy przesłać informację o zgłoszeniu na adres mailowy: rejestracja@prosilesia.pl

Materiały do pobrania:
Powrót do listy