Porozumienie w sprawie budżetu unijnego na 2020 rok

19/11/2019

Więcej pieniedzy m.in. na badania naukowe, ochronę klimatu oraz małą i średnią przedsiębiorczość to ustalenia w ramach budżetu unijnego na 2020 r. 18 listopada ministrowie pańswt członkowskich odpowiedzialni za sprawy finansowe doszli do porozumienia z Parlamentem Europejskim. Wstępne porozumienie zakłada, że w 2020 r. Unia Europejska przeznaczy 168,7 mld euro na wieloletnie projekty i programy oraz 153,6 mld euro na projekty, które zostaną zrealizowane w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przyszłoroczny budżet przygotuje również do przejścia do kolejnego cyklu budżetowego, będzie to bowiem siódmy i ostatni budżet w ramach obecnego długoterminowego cyklu budżetowego na lata 2014-2020.

 

Günther H. Oettinger, komisarz europejski odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: Budżet UE na 2020 r. skupia się na zapewnieniu ciągłości – jest to ostatni budżet w ramach obecnego budżetu długoterminowego i ostatni, który zaproponowała i wynegocjowała Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera. Skieruje on zasoby tam, gdzie są one potrzebne. Pomoże w tworzeniu miejsc pracy, przeciwdziałaniu zmianie klimatu i stymulowaniu inwestycji w całej Europie. Będzie sprzyjać inwestowaniu w młodych ludzi i zwiększeniu bezpieczeństwa Europy. Wszystkie te priorytety znajdują swoje odzwierciedlenie we wniosku Komisji dotyczącym długoterminowego budżetu UE na okres po 2020 r. Teraz powinniśmy skupić się na szybkim przyjęciu kolejnego długoterminowego budżetu, tak abyśmy mogli zagwarantować naszym beneficjentom poczucie pewności i stabilizacji, a także kreować unijną wartość dodaną, z której wszyscy skorzystamy.

Klimat

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 21 proc. budżetu zostanie przeznaczone na kwestie klimatyczne. 589,6 mln euro zostanie wydanych w ramach programu „LIFE”, który ma się przyczyniać do poprawy jakości środowiska oraz skuteczniejszej ochrony klimatu. Na ten cel przyznanych zostało o 5,6 proc. więcej środków niż w roku bieżącym.

Więcej pieniędzy niż w 2019 r. otrzyma również poświęcony badaniom i rozwojowi program „Horyzont 2020” (o 8,8 proc.), na który zostało przeznaczone 13,46 mld euro. Program ten również w dużej części dotyczy kwestii osiągania przez UE celów klimatycznych.

Także poświęcona energetyce część instrumentu „Łącząc Europę” otrzyma więcej niż w rok wcześniej (i to aż o 35 proc.). Na projekty związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii, modernizacją istniejącej infrastruktury przesyłu energii i rozwojem nowej infrastruktury zostanie w 2020 r. przeznaczone 1,28 mld euro. Ujęte w tym samym instrumencie rozwiązania transportowe otrzymają zaś 2,58 mld euro.

Więcej środków na Erasmusa+ oraz system Galileo

Niemal połowa przyszłorocznego unijnego budżetu ma posłużyć zwiększaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki. Chodzi w tym przypadku o kwotę 83,93 mld euro (więcej o 4,1 proc. w porównaniu z obecnym budżetem). Z powyższej kwoty 58,65 mld euro (+2,5 proc. w porównaniu do 2019 r.) zostanie przeznaczone na wyrównywanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi, a także wewnątrz ich samych oraz tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie konwergencji.

Więcej pieniędzy trafi też na europejski system nawigacji satelitarnej Galileo, który otrzyma aż o 74,7 proc. więcej niż przed rokiem, czyli 1,2 mld euro. Więcej środków trafi też do programu Erasmus+, który pozwala realizować transgraniczne projekty edukacyjne. Dostępnych do wykorzystania będzie 2,89 mld euro, czyli o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast Europejski Korpus Solidarności (pozwala on m.in. na realizowanie wolontariatu poza swoim krajem) otrzyma o 15,9 proc. więcej, czyli 166,1 mln euro.

Duże środki pochłonie tradycyjnie Wspólna Polityka Rolna, na realizację której zaplanowano w przyszłym roku 58,12 mld euro. 2,36 mld euro zostanie zaś wydanych na zarządzanie bezpieczeństwem i migracją. Z tej kwoty sfinansowana będzie działalność Europolu czy Frontexu.

Kolejne kroki

Przyjęty przez Radę Unii Europejskiej projekt budżetu, który uwzględnia już wiele uwag ze strony europosłów, zostanie teraz formalnie przekazany do zatwierdzenia przez komisję budżetową PE (BUDG). Potem odbędzie się głosowanie na sesji plenarnej (zapewne jeszcze podczas sesji listopadowej w Strasburgu). Gdy wszystko zostanie zatwierdzone, projekt formalnie podpisze przewodniczący PE David Sassoli.

Europosłowie chwalą już kompromis budżetowy zawarty z Radą UE. „Udało nam się dodać do projektu budżetu Komisji 850 mln euro na priorytety PE: walkę ze zmianami klimatu, innowacje, badania i rozwój oraz młodzież. W szczególności program badawczy Horyzont 2020 został dofinansowany o dodatkowe 402 mln euro, zaś instrument Łącząc Europę o 133 mln euro” – mówiła sprawozdawczyni komisji budżetowej niemiecka europosłanka z frakcji chadeckiej Monika Hohlmeier.

Źródła: 

www.ec.europa.eu

www.euractiv.pl

 

Powrót do listy