Europejska Stolica Młodzieży 2023 na Śląsku? - To możliwe nabór trwa do 12 stycznia!

29/10/2019

Każdego roku nowe miasto europejskie ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu ożywienie młodych  i wniesienie nowej, młodieżowej perspektywydo wszystkich aspektów życia w mieścia za sprawą Europejskiej Stolicy Młodzieży. Tytuł przyznawany jest  przez Europejskie Forum Młodzieży. Ubiegając się o tytuł ESM 2023 aplikację należy złożyć do 12 stycznia 2020 r. 

Jak daleko sięga tradycja Europejskiej Stolicy Młodzieży?

W 2023 tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży zostanie przynznay po raz piętnasty! Pierwszym miastem, które zdobyło ten zaszczyt jest Rotterdam w 2009 r. 

Dlaczego warto uiegać się o tytuł ESM?

Europejska Stolica Młodzieży ma pozytywny wpływ w wielu obszarach:

 • otwiera nowe możliwości
 • przynosi pozytywną zmianę
 • zachęca do aktywnego uczestnictwa
 • promuje wolontariat
 • wspiera europejską tożsamość
 • różnorodność i integracja bohaterów
 • wzmacnia organizacje młodzieżowe
 • zwiększa inwestycje w młodzież
 • wzmacnia swój głos w Europie
 • zamienia jedno w międzynarodowe miejsce spotkań
 • łączy młodych ludzi
Co jeszcze daje tytuł ESM?

Sprawdź raport „Europejska Stolica Młodzieży: dziesięć lat ożywienia tętniących życiem młodych miast” .

Co zrobić by uzyskać tytuł Europejskiej Stolicy Młodzież 2023?

Aby uzyskać tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, kandydujące miasta proszone są o złożenie wniosku opisującego ich wcześniejsze osiągnięcia w dziedzinie młodzieży, ich motywację, najważniejsze wyzwania stojące przed młodymi ludźmi oraz wieloaspektowy program działań mających na celu ich spełnienie. Muszą szczegółowo opisać jasne plany wzmocnienia pozycji i zaangażowania młodych ludzi, kontynuowania i rozszerzenia projektów związanych z młodzieżą oraz długoterminowego wpływu proponowanego Europejskiego Roku Kapitału Młodzieży.

Jury zwołane przez Europejskie Forum Młodzieży wybierze maksymalnie pięciu zakwalifikowanych kandydatów. Kandydaci otrzymają informacje zwrotne i zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób mogą poprawić swoje wnioski, zanim ostateczny zwycięzca zostanie wybrany i ogłoszony na posiedzeniu Rady Członków Europejskiego Forum Młodzieży w listopadzie 2020 r.

Jak aplikować?
Do kiedy można aplikować?

12 stycznia 2020 r. (godz. 23:59)

Pytania?

W przypadku pytań Organizatorzy proszą o kontakt z sekretariatem Europejskiego Forum Młodzieży (eyc@youthforum.org)

Więcej infrmacji nt. Europejskich Stolic Młodzieży

 

Powrót do listy