Młodzi tłumacze do boju!

09/09/2019

Rusza 13-edycja Juvenes Translatores, który wyłoni najlepsze tłumaczenie wykonane online przez 17-latków ze szkół średnich z Unii Europejskiej. Do 20 października br. należy zarejestrować szkołę na platformie konkursowej. Każda placówka może zgłosić od 2 do 5 uczniów urodzonych w 2002 r., którzy 21 listopada przystąpią do tłumaczenia  tekstu na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości Europy.

Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć tylko szkoły średnie. Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół wieczorowych prowadzących zajęcia z języków obcych ani innych podmiotów oferujących kursy językowe niebędące elementem programu nauczania w szkole średniej. Do udziału w konkursie zgłosić się może każda szkoła, która:

 • mieści się w jednym z krajów UE
 • została uznana przez władze oświatowe co najmniej jednego kraju UE
 • wyznaczy od dwojga do pięciorga uczniów urodzonych w 2002 r.
 • ma dostęp do internetu
 • posiada niezbędne wyposażenie informatyczne (opisane w regulaminie na str. 6-7)
Wybór szkół

 Z Polski do konkursu zakwalifikuje się 51 szkół, co odpowiada liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Łącznie udział weźmie 751 placówek. Lista wybranych szkół zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej JT do końca października 2019 r. Wybór szkół jest ostateczny.

Jakie są dostępne kombinacje językowe?

Uczestnik może dowolnie wybrać język, z którego zamierza tłumaczyć, oraz język, na który będzie tłumaczyć, spośród wszystkich języków urzędowych UE.

Języki urzędowe UE to: angielski (EN), bułgarski (BG), chorwacki (HR), czeski (CS), duński (DA), estoński (ET), fiński (FI), francuski (FR), grecki (EL), hiszpański (ES), irlandzki (GA), litewski (LT), łotewski (LV), maltański (MT), niderlandzki (NL), niemiecki (DE), polski (PL), portugalski (PT), rumuński (RO), słowacki (SK), słoweński (SL), szwedzki (SV), węgierski (HU) oraz włoski (IT).

Wybraną przez każdego ucznia parę języków należy podać w momencie jego rejestracji  i po 15 listopada 2019 r. nie można jej już zmienić. Organizatorzy zachęcają uczestników do tłumaczenia na swój język ojczysty lub język, który znają najlepiej. Musi to być jednak jeden z języków urzędowych UE wymienionych powyżej.

Czy uczestnicy mogą korzystać z pomocy naukowych?

Narzędzia, z których nie wolno korzystać: 

 • programy do sprawdzania pisowni
 • słowniki elektroniczne lub słowniki internetowe
 • narzędzia do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT tools)
 • narzędzia do tłumaczenia maszynowego (np. Google Translate)

Każde tłumaczenie, w przypadku którego zastosowano którekolwiek z wyżej wymienionych narzędzi, zostanie zdyskwalifikowane.

Słowniki to nieodzowne narzędzia pracy tłumacza, więc uczestnicy mogą korzystać ze słowników w wersji papierowej. Uczestnicy mogą korzystać ze słowników jednoi dwujęzycznych.

Krok po kroku
 • 02.09.2019 - 20.10.2019 (godz. 12:00) - rejestracja szkół
 • 02.09.2019 - 15.11.2019 - zapisanie uczniów wraz z wybranymi kombinacjami tłumaczeniowymi
 • 21.11.2019 - test tłumaczeniowy
 • wiosna 2020 - uroczystość wręczenia nagród (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych oceni wszystkie tłumaczenia i wybierze po jednym najlepszym tłumaczeniu z każdego kraju UE i pokryje koszty podróży i noclegu dla jednego laureata, jednego rodzica lub opiekuna oraz jednego nauczyciela z każdego kraju UE)
Więcej infromacji:
Powrót do listy