Zostań członkiem grupy eksperckiej ds. e-zdrowia!

28/08/2019

Do 27 września 2019 r. można aplikować i dołączyć do grupy eksperckiej ds. e-zdrowia. Komisja Europejska ogłosiła nabór  do panelu, którego członkowie w latach 2019-2022 będą doradzać w zakresie przygotowania i wdrożenia polityki cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 

Kto może aplikować? 

Komisja Europejska poszukuje przede wszytskim członków instytucji, stowarzyszeń lub organizacji parasolowych o zasiegu europejskim, które działają w dziedzinie e-zdrowia. Członkami grupy eksperckiej mogą być m.in. przedstawiciele sektora technologii medycznych, społeczeństw obywatelskich repretenjących pacjentów i pracowników służby zdrowia, czy też przedstawiciele środowiska akademickiego. 

Czego oczekuje się od potencjalnych członków grupy eksperckiej?

Powinni zapewnić fachową wiedzę i doradztwo, przyczyniając się do rozwoju polityki i wdrażania komunikatu w sprawie umożliwienia cyfrowej transformacji zdrowia i opieki na jednolitym rynku cyfrowym , przyjętej w kwietniu 2018 r., w szczególności w odniesieniu do następujących obszarów:

  • Dane zdrowotne, w tym kontynuacja zalecenia Komisji w sprawie formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w Europie oraz dalsze opracowanie podstawowego zestawu specyfikacji technicznych i lepszej interoperacyjności.
  • Cyfrowe usługi zdrowotne.
  • Ochrona danych zdrowotnych i kwestie prywatności.
  • Cyberbezpieczeństwo danych dotyczących zdrowia i opieki.
  • Cyfrowe narzędzia dla wzmocnienia pozycji obywateli i opieki skoncentrowanej na człowieku.
  • Sztuczna inteligencja i zdrowie.
  • Inne aspekty przekrojowe związane z cyfrową transformacją zdrowia i opieki, takie jak propozycje finansowania i inwestycji oraz technologie wspomagające.
Jak aplikować?

Termin zgłaszania aplikacji mija 27 września 2019 r. 

Więcej infromacji:

W przypadku pytań należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorem naboru - Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG CNECT).

 

 

Powrót do listy