Znamy skład misji nowego Programu Ramowego Horyzont Europa - w czterech z pięciu uczestniczą Polacy!

12/08/2019

Polacy będą wpływać na kształtowanie się ram przyszłego programu badań i innowacji Horyzont Europa. 4 lipca 2019 r. Komisarz ds. badań naukowych Carlos Moedas przedstawił nazwiska Przewodniczących poszczególnych misji, które złożą się na program Horyzont Europa tj: zmiany klimatu oraz transformacje społeczne,  nowotwory, zdrowie oceanów, mórz, przybeż i wód śródlądowych, klimat naturalny i inteligentne miasta, zdrowa gleba i żwyność. Każdy zarząd misji składa się z 15 ekspertów, wśród których nie mogło zabraknąć Polaków. 

W ramach każdej misji potencjalni eksperci mogli zgłosić swoją kandydaturę w ramach otawrtego naboru prowadzonego przez Komisję Europejską. Wśród wybranej 75 ekspertów, znalazło się czterech Polaków:

  • Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, była Prezydent Warszawy, została Przewodniczącą Rady misji dot. klimatu naturalnego i inteligentnych miast. 
  • Prof. Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska) została ekspertem w Radzie misji zajmującej się problemem zdrowej gleby i żywności.
  • Prof. Konrad Rydzyński z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi został ekspertem w Radzie misji podejmującej problematykę nowotworów.
  • Monika Stankiewicz z Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku HELCOM została ekspertem w Radzie misji podejmującej zagadnienia czystości oceanów, mórz, przybrzeży i wód śródlądowych.

Z całym składem Rad Misji można zapoznać się tutaj

Więcej ifnromacji:

 

Powrót do listy