Czas na prezydencję Finlandii w Radzie UE - "Zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość"

01/07/2019

Walka o klimat, ale i praworządność - a to nie jedyne priorytety fińskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 lipca 2019 r. Mottem trzeciej kadencji Finów zostało hasło "Zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość". W tym kontekście kluczowe będą kwestie: promowania zrównoważonego wzrostu oraz walki ze zmianami klimatu (UE powinna zwiększyć swoją pozycję światowego lidera w działania na rzecz klimatu poprzez przyjęcie długoterminowej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej), pełne wykorzystanie sektora R&D oraz powstających innowacji sprzyjających digitalizacji.

Finowie podali cztery priorytety, które będą determinować ich prace:

  • wzmacnianie wspólnych wartości i praworządności;
  • uczynienie UE bardziej konkurencyjną i inkluzywną społecznie;
  • wzmacnianie pozycji UE jako globalnego lidera działań klimatycznych;
  • kompleksowe chronienie bezpieczeństwa obywateli.

Ponadto Finlandia odziedziczyła kilka nierozwiązanych kwestii bieżących po poprzednikach, jak brexit, i rozszerzenie UE w regionie Bałkanów Zachodnich czy potrzeba kontynuacji starań o uczynienie UE bardziej konkurencyjną na arenie międzynarodowej i jeszcze bardziej prospołeczną.

 

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo i by przestrzegane były regulamin Rady i jej metody pracy.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo i by przestrzegane były regulamin Rady i jej metody pracy.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentowanie Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

Więcej informacji: 

Portal Prezydencji Fińskiej 2019

Strona Rady Europejskiej

Powrót do listy