Nowe działanie pilotażowe "Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych" - już dziś aplikuj!

10/07/2019

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach naboru na realizację działania przygotowawczego „Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych”. Celem działania pilotażowego jest m.in. wsparcie rozwoju innowacyjnych ośrodków kultury skupionych wokół kin oraz wdrażania nowych sposobów angażowania publiczności. Termin aplikowania upływa 25 września br.

Jaki jest cel?

Celem pilotażowych projektów ma być określenie i sprawdzenie systemowych rozwiązań i działań orazprzetestowanie nowych inicjatyw przy wsparciu finansowym przez okres nie dłuższy niż trzy lata. W ramach działania „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” sprawdzona zostanie wartość dodana tworzenia innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych lokalnej społeczności jest utrudnione.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, działanie skupi się na:

  • Testowaniu nowych sposobów doświadczania kina oraz tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych;
  • Pozyskiwaniu publiczności oraz budowaniu społeczności lokalnej poprzez interaktywne doświadczenia;
  • Wsparciu modernizacji sprzętu kinowego oraz digitalizacji.

Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma przyczynić się m.in. do rozwoju innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących współpracę między kinami, a także z innymi operatorami w sektorach kultury i kreatywnych; wdrażania nowych sposobów angażowania publiczności oraz docierania do nowych odbiorców, zwłaszcza młodych, poprzez oferowanie wysokiej jakości zróżnicowanych europejskich treści oraz działań edukacyjnych; wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych poprzez organizowanie wydarzeń, debat czy specjalnych pokazów edukacyjnych; wzmocnienia współpracy transgranicznej między operatorami kin oraz między innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej.

Ile wynosi budżet programu?

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 2 mln euro. Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 80%całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Do kiedy można aplikować?

Termin upływa 25 września br. 

Informacje szczegółowe:

Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy przesłać w trzech egzemplarzach  (oryginał i dwie kopie) pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz w wersji pdf pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: CNECT-I3@ec.europa.eu

Powrót do listy