Młodzi politycy mają szansę podbić Unię Europejską!

21/06/2019

Czy posiadasz mandat polityka wybranego na szczeblu lokalnym lub regionalnym? Masz nie więcej niż 40 lat? Chciałbyś nawiązać kontakty z innymi politykami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym? Jeśli tak to nie zwlekaj! Do 28 czerwca 2019 r. Komisja Europejska prowadzi nabór do programu "Young elected politicians", dzięki któremu wybrani politycy będą mogli wziąć aktywny udział w tegorocznym Europesjkim Tygodniu Miast i Regionów. 

Czym jest program "Young elected politicians"?

Europejski Komitet Miast i Regionów poszukuje młodych, aktywnych polityków, którzy chociaż posiadają mandat na szczeblu lokalnym bądź regionalnym to chcą mieć realny wpływ na kształtowanie się polityki unijnej, interesuje ich wiedza na temat obecnych i planowanych programów europejskich, a także charakteruzyje ich chęć nawiązania kontaktów z przedstawicielami krajów członkowskich. 

Udział w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów - za sprawą programu Young elected politicians daje możliwość nie tylko zdobycia wiedzy i uczestnictwa w panelach. To także szansa do aktywnego udziału w najważniejszych dyskusjach. Organizatorzy dla wybranych politków przygotowali specjalnie dedykowany program.  Uczestnicy mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży do Brukseli, a także przyzna dodatek pobytowy w wysokości 269 euro. 

Jak można zawalczyć o udział w pogramie?

W pierwszej kolejności kandydaci muszą spełniać następujące wymogi:

  • mandat polityka wybranego na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
  • nie więcej niż 40 lat w momencie pierwszego dnia „Tygodnia Miast i Regionów” (7 października 2019 r.);
  • terminowo wysłany formularz on-line (do dnia 28 czerwca 2019 r.).

Dodatkowym atutem będzie komunikatywna znajomość języka angielskiego. Organizatorzy starają się zapewnić tłumaczenie seminariów i warsztatów na jak największą liczbę oficjalnych języków UE, nie mogą zagwarantować dostępności tłumaczenia na 24 języki na wszystkich sesjach, dlatego sugeruje się aby kandydaci posługiwali się językiem angielskim – językiem roboczym wydarzenia.

Wybór uczestników programu nastąpi w oparciu o zasadę zapewnienia jak najlepszej równowagi między narodowością, reprezentacją regionalną i lokalną, przynależnością polityczną i płcią. Komitet Regionów poda listę zakwalifikowanych w lipcu br. 

Czym jest Europejski Tydzień Miast i Regionów?

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC, dawniej "Open Days") to największe wydarzenie na szczeblu europejskim poświęcone tematyce polityki spójności, potencjału rozwojowego regionów i miast oraz roli władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu polityk unijnych. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku w I połowie października w Brukseli. Organizatorami wydarzenia są Europejski Komitet Regionów (KR) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Co roku w warsztatach, seminariach i debatach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast uczestniczy kilka tysięcy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, pracowników administracji, różnego rodzaju instytucji, organizacji, uniwersytetów a nawet przedsiębiorców z całej Europy. Zobacz naszą relację z ubegłorocznej edycji, a także zapoznaj się z materiałem filmowym podsumowującym nasze warsztaty Let's talk about multi-partner cooperation and their impact on territorial development, zrealizowane w ramach EWRC 2018.

Więcej informacji:
Powrót do listy