Przyłącz się do projektu, którego celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego! Uniwersytet Reims czeka na partnerów!

14/06/2019

Czy są wśród nas przedsiebiorstwa specjalizujące się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, odbudowywaniem budynków, czy testowaniem powłok? A może Stowarzyszenia promujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla społeczności? Jeśli tak to koniecznie zapoznajcie się z propozycją Uniwersytetu Reims Szampania-Ardeny (Francja), który do końca lipca 2019 r. poszukuje partnerów do złożenia wniosku projektowego w ramach programu JPICH (ang. Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change) Konserwacja i Ochrona w temacie 2: ,,Zrównoważona ochrona i poprawa wartości". 

Poszukiwani
  • Firmy specjalizujące się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, odbudowie budynków, testowaniu powłok
  • Stowarzyszenia promujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla społeczności

Partnerzy z: Białorusi, Cypru, Czech, Francji, Włoch, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii.

Opis projektu
Cel projektu:

opracowanie materiałów, technologii i procedur długotrwałej konserwacji, bezpiecznego dostępu, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach projektu:

Konsorcjum gromadzi naukowców, tj: chemików, mikrobiologów i geologów z instytutów naukowych i uniwersytetów z Hiszpanii, Portugalii i Francji. Rozwijają swoją działalność badawczą poprzez zapobiegawcze podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego i pracują nad nową generacją powłok zapobiegawczych w celu ochrony zabytków i zabytków kultury.

Oferta ekspercka:

wiedza specjalistyczna w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego.

Terminy
Termin aplikacji u wnioskodawcy:

31 lipca 2019 r.

Termin składania finalnego wniosku:

3 września 2019 r.

Kontakt

Stéphanie Eyssautier
Uniwersytet Reims Szampania-Ardeny – GEGENAA
Laboratorium Geomateriałów i Środowisk Naturalnych, Antropogenicznych i Archeologicznych (ang. Laboratory on Geomaterials and Natural, Anthropogenic and Archaeological Environments) CREA 2, Esplanade Roland Garros, 51100 REIMS Cedex

E-mail: Stephanie.eyssautier@univ-reims.fr
E-mail: communication@europe-grandest.eu (w kopii)
Tel: +33 326 773 689

Więcej informacji:

można znaleźć na stronie JPICH.

Powrót do listy