Pro Silesia organizatorem ważnego wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii!

05/06/2019

19 czerwca 2019 r. w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW 2019), odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie „Pro Silesia” wspólnie z Siecią ERRIN, pt: „Podejście ukierunkowane na dekarbonizację: czy Horyzont Europa spełni oczekiwania?”. Celem wydarzenia jest debata na temat roli, jaką w następnym unijnym programie ramowym w zakresie badań i innowacji, Horyzont Europa, odegrają kwestie związane z dekarbonizacją  systemów energetycznych i transportowych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie można uzyskać wsparcie z programu, jakie będą wymagania w tym zakresie i do kogo skierowane będą te środki.

 

Mobilizacja europejskich ekosystemów w zakresie badań i innowacji na poziomie regionalnym będzie miała kluczowe znaczenie dla spełnienia celów, zawartych w strategii Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich”. Posługując się konkretnymi przykładami, sesja ma podkreślić rolę regionów europejskich w osiągnięciu celów związanych z dekarbonizacją, poprzez wspieranie zaangażowania i  wzmacnianie współpracy między wszystkimi aktorami oraz podkreślanie kluczowej roli lokalnych ekosystemów innowacji. Wydarzenie ma dostarczyć wkład do procesu strategicznego planowania programu „Horyzont Europa”, w tym obszarów priorytetowych w zakresie klastra tematycznego w dziedzinie klimatu, energii i mobilności.  Wydarzenie jednocześnie będzie inspiracją dla pozostałych działań tematycznych w zakresie aktywności neutralnych dla klimatu i rozwoju inteligentnych miast.

Dla kogo?

Przedstawiciele administracji samorządowej oraz instytucji, zaangażowani w transformację energetyczną oraz dekarbonizację, mający ambicje wpływać na kształt kolejnego instrumentu ramowego, Programu Horyzont Europa.

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 - 15:30 w House of Dutch Provinces, Rue de Treves 59, 1040 Bruksela.

W jakim języku odbywać się będą spotkania w ramach EUSEW 2019?

Prosimy mieć na uwadze, że wydarzenie będzie odbywać się w języku angielskim.

Rejestracja:

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez formularz rejestracyjny. 

Program wydarzenia:

Można pobrać tutaj.

Więcej informacji:

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii znajduje sie na oficjalnej stronie wydarzenia. 

Powrót do listy