Od 10 maja żyjemy na ekologiczny kredyt!

29/05/2019

Czy właściwie można mówić o kredycie ekologicznym? - tak! Zwłaszcza w sytuacji, gdy Unia Europejska zbyt szybko zużywa zasoby naturalne, które w skali roku może zaoferować planeta. Światowy Fundusz na rzecz Przyrofy (WWF) i Global Footprint Network opublikowali raport "European Union Overshoot Day", w którym to podali, że od 10 maja 2019 r. Europejczycy żyją na ekologicznym kredycie zaciągniętym u Matki Ziemi. Tego dnia symbolicznie wyczerpały się dostępne surowce naturalne. Autorzy alarmują, że sytuacja jest krytyczna, podają, że dla porównania w 1961 r. Dzień Długu Ekologicznego przypadał na 13 października. Dzień ten jest obliczany na podstawie uśrednianego śladu ekologicznego obywateli każdego kraju w porównania z roczną „zdolnością biologiczną” Ziemi do odnowienia zasobów.

Gdyby ludzkość żyła jak Europejczycy - Ziemia, by nie istniała

Kraje Unii Europejskiej przodują w niechlubnych statystykach. Jak twierdzi WWF we wspólnym raporcie opublikowanym z Global Footprint Network „Od 10 maja obywatele UE żyją na kredyt. Oznacza to, że gdyby cały świat żył tak jak oni, ludzkość pochłonęłaby wszystkie zasoby naturalne, które planeta może odnowić w ciągu roku”. Gdyby ludzkość prowadziła styl życia taki, jak obywatele UE, potrzebowalibyśmy 2,8 Ziemi, piszą autorzy raportu. Wspólnota Europejska stanowi 7 proc. światowej populacji, tymczasem pochłania 20 proc. potencjału biologicznego planety. Gdyby UE była krajem, miałaby trzeci najwyższy ślad ekologiczny na świecie, za USA i Chinami.

W każdym z państw UE Dzień Długu Ekologicznego przypada w innym terminie. Najszybciej w Luksemburgu – już w połowie lutego. W Polsce „dopiero” w połowie maja. W UE „ten dzień” najpóźniej wypada w Bułgarii – 22 czerwca. Dla porównania: w USA jest to 15 marca, w Chinach 14 czerwca, w Meksyku 17 sierpnia, w Wietnamie 8 października, w Maroku 16 grudnia, a w Nigrze 25 grudnia. Według WWF UE „pożycza zasoby z Ziemi od innych krajów i od przyszłych pokoleń”.

W skali globalnej ludzie także konsumują znacznie powyżej możliwości odnawiania zasobów, a każdego roku światowy Dzień Długu Ekologicznego wypada coraz wcześniej. W 2018 r. był to 1 sierpnia (np. w 1997 r. koniec września). WWF wzywa do działań, mających poprawić tę sytuację. Na szczeblu europejskim jest to ulepszenie Wspólnej Polityki Rolnej, „chroniącej zasoby naturalne i promującej zatrudnienie” oraz „plan przeciwdziałania wylesianiu i przekształcaniu naturalnych ekosystemów”. WWF proponuje także zasadę kontroli flot rybackich, aby ograniczyć nadmierne eksploatowanie morskich ekosystemów.

Na osłabienie bioróżnorodności ma wpływ ekstensywna działalność człowieka w korzystaniu z zasobów naturalnych, a także wytwarzane odpady czy m. in. import takich produktów, jak olej palmowy, soja, kakao, kauczuk z wylesionych części Ameryki łacińskiej, Afryki czy Azji.

Co robi UE?

Europejscy liderzy znajdują się w awangardzie deklarujących troskę o środowisko naturalne. Wystarczy wspomnieć trzy ostatnie inicjatywy z tego miesiąca. Apel Europejskich burmistrzówskierowanym do innych liderów o wsparcie przez UE bezemisyjnej gospodarki do 2050 r.; utrzymany w podobnym tonie apel ósemki rządów UE o „natychmiastowe działanie” w sprawie ochrony klimatu, przewidujący m. in. redukcję gazów cieplarnianych do 2030 r. czy jeden z punktów Deklaracji wieńczącej szczyt UE w rumuńskim Sybinie, odnoszący się do „współpracy na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu”.

Jednak działania w dziedzinie klimatu postępują powoli, a emisje gazów cieplarnianych osiągają rekordowe wyniki. Z kolei dane opublikowane 7 maja przez Międzynarodową Agencję Energetyczną wskazują, że po latach wzrostu, udział energii odnawialnej w bilansie światowym utknął w 2018 r. Tymczasem eksperci wskazują, że ludzkość do 2030 r. będzie potrzebowała dodatkowych 300 GW mocy ze źródeł odnawialnych (obecnie 177 GW), aby dotrzymać postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego.

Liderzy unijni włączyli ekologiczną agendę do swoich działań, jednak UE także ma trudności z wypełnianiem zobowiązań. Jest mało prawdopodobne, by do 2020 r. Wspólnota zrealizowała cele dotyczące bioróżnorodności, tj. m. in. ograniczenia połowów i oszczędności energii.

Pełen raport "European Union Overshoot Day" dostępny jest tutaj

Źródło: https://www.euractiv.pl/

Powrót do listy