Stowarzyszenie "Pro Silesia" koordynatorem seminarium w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia 2019

17/05/2019

„W kierunku Zielonej Europy: opracowywanie i wdrażanie skutecznych planów zrównoważonej mobilności (SUMP)” to tytuł seminarium, zorganizowane przez Dom Polski Południowej. Wydarzenia wpisujące się w kalendarz Europejskiego Zielonego Tygodnia (GREEN WEEK 2019), największego europejskiego forum poświęconego ochronie środowiska, miało miejsce 15 maja 2019 r. w Centrum konferencyjnym InfoPoint . Koordynatorem wydarzenia w ramach DPP było Stowarzyszenie "Pro Silesia".

Województwo Śląskie było reprezentowane przez:

  • Grzegorza Kwitka, Członka Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • dr hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego, Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej oraz Kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych na Uniwersytecie Śląskim,
  • Katarzynę Dzióbę, Zastępcę Prezydenta Miasta Zabrze,
  • dr Claudio Salmeri, pracownika Biura Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Zabrze,
  • Marię Pawińską, Doktorantkę Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytet Śląskim. 

Seminarium miało na celu podjęcie dyskusji na temat znaczenia i przyszłości strategii mobilności oraz planów zrównoważonej mobilności miejskiej tzw. SUMP (j.ang. Sustainable Urban Mobility Plans), postrzeganej z perspektywy europejskiej.

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to kompleksowy dokument o strategicznym znaczeniu, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniając szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długookresową.

Przedstawiono również wyzwania związane z implementacją SUMP’ów, omówiono ich rolę jaką pełnią w redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz w zmniejszeniu zużycia energii, a także omówiono możliwości ich finansowania. Prelegentami w tej części spotkania byli: Piotr Rapacz (DG MOVE), Vincent Leiner (DG REGIO), Matilde Chinellato (Sieć Eurocities) oraz Dominique Ameele (Flandria, Departament Mobilności i Robót Publicznych).

Ponadto uczestnicy seminarium mieli okazję do zapoznania się z najlepszymi praktykami europejskimi, które zaprezentowane zostały w kolejności przez: Sarę Boccia z Miasta Mediolan (6. Finalista nagrody SUMP), Kai Lipsiusa z Miasta Essen (Europejska Zielona Stolica 2017 roku) oraz Łukasza Franka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

Uczestnicy wzięli również udział w specjalnie przygotowanych warsztatach, podczas których zastanawiano się nad największymi wyzwaniami, jakie mogą pojawić się w procesie wdrażania SUMP-ów. Dzięki wynikom ankiety, uprzednio rozesłanej do trzech regionów Polski Południowej: Śląska, Małopolski i Opola, mogliśmy dowiedzieć się w jaki sposób możemy je skutecznie rozwiązać. Wyniki ankiety przedstawił Thomas Schönfelder z Fundacji ,,Razem dla Środowiska”. Z okazji seminarium wydano również specjalną broszurę, przedstawiającą wybrane projekty środowiskowe, realizowane w trzech województwach: śląskim, małopolskim i opolskim.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, brukselskich biur regionalnych, władz lokalnych i regionalnych oraz uczelni i metropolii śląskiej.

 

Powrót do listy