Razem zmieniamy Śląskie... z Komisją Europejską

13/05/2019

To już 15 lat Polski w Unii Europejskiej! Granice zostały otwarte, dzięki czemu studia i praca poza Polską są w zasięgu naszej ręki. Fundusze europejskie wpłynęły na rozwój państwa. Zmieniła się nasza sytuacja społeczna, jak i gospodarcza, a co najważniejsze to jeszcze nie koniec, Unia ewoluuje dostosowując się do aktualnych potrzeb i sytuacji na rynku. Jak mówił Krzysztof Wójcik - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, podczas wizyty na Śląsku - UE to nie tylko pieniądze na fantastyczny rozwój Polski i Śląska. To przede wszystkim wspólnota wartości: demokracji, solidarności i rządów prawa. To szansa na godne, bezpieczne życie w pokoju, wolności i dobrobycie. "Twoja przyszłość w Unii Europejskiej" to temat dwudniowej wizyty Wójcika w naszym regionie, kiedy to 8 i 9 maja br. spotkał się ze studentami oraz włodarzami miast i gmin ze Śląska. 

 

Twoja przyszłość w Europie

Studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Krzysztofem Wójcikiem i wziąć udział w rozmowie nt. swojej przyszłości i kariery w Unii Europejskiej. Jak mówił  "15 lat w UE to nieprawdopodobny rozwój, wzrost dobrobytu Polski i Waszych szans życiowych. Ale w parze z Waszą dorosłością idzie także duża odpowiedzialność. Nie tylko za Wasze kariery, ale także za rozwój Polski i Europy. Bo UE to wspólnota marzeń, celów, ale i pozytywnych obowiązków wszystkich z nas, Europejczyków". Studenci debatowali nt. wartości, ale również plusów i minusów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Dowiedzieli się także jak rozpocząć swoją karierę na tzw. zachodzie - czy to w wielkich korporacjach, czy strukturach unijnych. 
Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim koordynowała dr Renata Jankowska - wykładowca oraz Koordynator ds. Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Otwartego UŚ. 
Natomiast w Akademii WSB - dr Marcin Lis - Prorekstor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem. 

Przyszłość śląskich Gmin i Miast w Unii Europejskiej

Innowacyjna, niskoemisyjna Europa - to najważniejsze wyzwanie w najnowszym programowaniu po roku 2020. 

9 maja br. włodarze śląskich Gmin i Miast, ale również przedstawiciele nauki, biznesu i istytucji otoczenia biznesu wzięli udział spotkaniu się z Krzysztofem Wójcikiem, który przedstawił jak wstępnie Komisja Europejska widzi najnowsze fundusze unijne na lata 2021-2027. Podkreślona została rola badań, innowacji, ale również ekologicznego myślenia o projektach. Zmiany, jakich spodziewać się mogą władze samorządu dotyczyć będą również formy projektów - teraz opierać się będą na współpracy biznesu z regionem, ale również środowiskiem naukowym. Należy również zmienić myślenie o regionie i doprecyzować aktualne inteligentne specjalizacje regionu - tak by odpowiadały realnym potrzebom i priorytetom danego województwa - pod tym względem Śląskie zostało pochwalone. Przypomnijmy, że wiosną 2018 r. zaktualizowano nasze RIS o zieloną gospodarkę i przemysły wsychodzące, o czym debatowaliśmy, w ramach I Kongresu "Nowe specjalizacje, nowe możliwości". Więcej na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji można znaleźć na naszej Stronie

Zwrócono również uwagę na koniecznośc prowadzenia konsultacji przez Urząd Marszałokowski, tak by poznać potrzeby regionu i oglaszane nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a fundusze zostały prawidłowo wydatkowane. Tym bardziej, że potencjalni beneficjenci powinni być przygotowani na składanie aplikacji z dniem ogłoszenia naboru, gdyż czas kolejnego rozdania będzie krótszy i bazował na formule 5 lat + 2. 

Spotkanie stało się też przestrzenią do dyskusji nt. śląskich ZITów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a zarazem Wiceprezes Zarządu "Pro Silesii" - Kazimierz Karolczak moderował debatę, która wywiązała się pomiędzy przedstawicielami władz z naszego regionu. Jednak jednogłośnie stwierdzono, że dotychczasowe sukcesy śląskich ZITów są podstawą do poszerzenia ich działalności, podczas kolejnego rozdania. 

Spotkanie z Krzysztofem Wójcikiem odbyło się na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a otwarli je Przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak, prof. Tomasz Pietrzykowski - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Krystyna Doktorowicz - Dziekan Wydziału Radia i Telewizji, a udział wzięli przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu, samego biznesu, jak i nauki - co najlepiej pokazuje, że nasz region jest gotowy i otwarty na współpracę międzysektorową. 

 

 

 

Powrót do listy