Seminarium pt: „W kierunku zielonej Europy - opracowanie i wdrażanie zrównoważonych planów mobilności”

09/04/2019

15 maja 2019 r. w Brukseli, w ramach Zielonego Tygodnia UE (Green Week 2019), odbędzie się seminarium pt: „W kierunku zielonej Europy: opracowanie oraz wdrażanie zrównoważonych planów mobilności”, organizowane przez Dom Polski Południowej w Brukseli. Rozpocznie się ono debatą na temat znaczenia i przyszłości strategii mobilności oraz planów zrównoważonej mobilności, postrzeganej z perspektywy europejskiej. W jego ramach zorganizowane zostaną dwa warsztaty tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony będzie przedstawieniu najlepszych praktyk europejskich oraz przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP). Drugi warsztat skupi się na implementacji SUMP-ów oraz wyzwaniach i możliwościach finansowania.

Seminarium w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli koordynuje Stowarzyszenie „Pro Silesia”: Biznes-Nauka-Samorząd.

Dla kogo?

Przedstawiciele administracji samorządowej oraz instytucji, działających aktywnie na rzecz ochrony środowiska, zainteresowanie tematyką ochrony srodowiska, zwłaszcza Planami Zrównoważonej Mobilności (SUMP).

Kiedy i gdzie?
  • 14-16 maja 2019 r. - wizyta studyjna "W kierunku zielonej Europy"
  • 15 maja 2019 r. - seminarium
W jakim języku odbywać się będą spotkania w ramach Green Week? 

Prosimy mieć na uwadze, że seminaria i warsztaty odbywają się w języku angielskim.

Ważne informacje:

Przedstawiciele regionów Domu Polski Południowej - Małopolski, Opola i Śląska proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia br. na adres: info@southpolandhouse.eu

Program wydarzenia:
  • program wizyty studyjnej "W kierunku zielonej Europy"
  • program seminarium
Więcej infromacji:

Ewelina Wójcik
Specjalista ds. UE Pro Silesia
tel. +48 32 723 26 28
e-mail: ewojcik@prosilesia.pl

Powrót do listy