Czy to właśnie Wasze miasto jest Europejską Stolicą Innowacyjności?

07/03/2019

Tytuł Europejskiej Stolicy Innowacyjności - iCapital oraz milion euro na dalszą promocję i wzmacnianie swoich działań na rzecz innowacji - o tak prestiżową nagrodę mogą ubiegać się miasta mające ponad 100 tys. mieszkańców, które najlepiej potrafią wykazać zdolność do wykorzystania innowacji w celu poprawy życia swoich obywateli. Komisja Europejska na zgłoszenia czeka do 6 czerwca 2019 r. i nagrodzi nie tylko na zwycięzcę, ale również 5 finalistów, którzy otrzymają po 100 tys. euro na zwiększenie skali swoich innowacyjnych działań.

Czym jest iCapital?

Tytuł Europejskiej Stolicy Innowacyjności to coroczna nagroda pieniężna przyznawana przez Komisję Europejską miastu, które najlepiej potrafi wykazać zdolność do wykorzytsywania innowacyjnych rozwiązań, tak by jego obywatelom żyło się lepiej. 

Zwycięskie miasto musi: 

 • przyczyniać się do otwartego i dynamicznego rozwoju ekosystemów innowacji,
 • angażować swoich obywateli w proces zarządzania i podejmowania obywatelskich decyzji,
 • wzmacniać swój potencjał i swoich mieszkańców przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań. 
Skąd pomysł, aby przyznawać tutuł Europejskiej Stolicy Innowacyjności?

Nagroda umożliwia miasto europejskim zaprezenrtowanie ich wkładu w rozwój lokalnego ekosystemu innowacji, z którego czerpią przedsiebiorcy, ale przede wszystkim obywatele. 

Dlaczego warto?

Oprócz tytułu finaliści otrzyamją nagrody pieniężne:

 • 1 milion euro dla zdobywcy tytułu,
 • 100 tys. euro dla pięciu finałowych miast szczególnie uznanych za ich wysiłki w promowaniu innowacji.
Kto może aplikować?

Konkurs jest otwarty dla miast:

 • krajów UE  lub krajów zrzeszonych w programie Horyzont 2020,
 • które liczą z co najmniej 100 tys. mieszkańców.
Jakie należy spełniać kryteria?

Ocenie podlegają miasta pod kątem wdrażanych przez nich rozwiązań w zakresie wyzwań społecznych. Rozwiązania te mogą być ukończone lub kontynuowane, ale muszą zostać wdrożone w roku poprzedzającym otwarcie konkursu lub bezpośrednio w roku konkursowym. 

Miasta będą musiały wykazać, jakie wartunki dla rozwoju innowacji, zostały przygotowane pod:

 • innowacyjne koncepcje eksperymentalne, procesy, narzędzia, modele zarządzania - miasto, jako miejsce tesowania innowacji,
 • angażowanie obywateli w proces innowacji, zapewniając wykorzystanie ich pomysłów,
 • zwiększenie atrakcyjności miasta, tak by stało się wzorem do naśladowania, 
 • wzmocnienie pozycji obywateli, poprzez wnisienie konkretnej i wymiernej wartości dodanej dzięki wdrażanie innowacyjnych prakty. 

Aplikacje oceniane będą przez niezależny panel ekspertów z całej Europy. 

Jak aplikować?

Miasta mogą aplikować bezpośrednio drogą online do 6 czerwca 2019 r

Wszelkie informacje można znaleźć w:

 

 

Powrót do listy