Wsparcie rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim

14/02/2019

Jak wykorzystywać fundusze unijne w rozwoju przedsiębiorstw? Cudzoziemcy jako nowa grupa docelowa w konkursie ogłoszonym w ramach RPO-WŚL? Jak uzyskać wizy pobytowe oraz zezwolenia na pracę przez cudzoziemców? Jakie są procedury, gdy chce się zatrudnić cudoziemców? To tylko część zagadnień, które zostanie omówiona 21 lutego 2019 r. w Częstochowie, podczas szkolenia " Wsparcie rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim". 

Jaka jest tematyka szkolenia?
 • Konkurs 7.1.3 RPO WSL (cudzoziemcy jako nowa grupa docelowa)
 • Zasady zatrudniania cudzoziemców, w tym:
  - procedury uzyskania wizy pobytowej oraz zezwolenia na pracę przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  - warunki pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  - procedura zatrudniania cudzoziemców – pracowników sezonowych w powiatowym urzędzie pracy;
  - prawa i obowiązki pracodawców wynikające z obowiązujących przepisów względem zatrudniania cudzoziemców.
 • Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm (w szczególności w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania).
 • Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
 • Pożyczki na rozwój działalności gospodarczej w ramach RPO WSL.
Kto poprowadzi szkolenie?
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 • Śląski Urządu Wojewódzki,
 • Straż Graniczna,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie,
 • Okręgowa Inspekcja Pracy,
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie.
Gdzie?

Częstochowa (dokładny adres zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu)

Kiedy?

Termin: 21 lutego 2018 (czwartek)
Godziny: 9:30-14:30
Rejestracja: 9:00-9:30

Rekrutacja:
 • Rekrutacja trwa do 20 lutego 2019 do godziny 8:00 lub do zrekrutowania założonej liczby uczestników.
 • Formularz rekrutacyjny należy wysłać online.
Więcej infromacji:
 • na stronie Programu Regionalnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • w przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji konferencji, prosimy o rozmowę z Punktem Kontaktowym EFS pod numerem telefonu 32 757 33 11.
Powrót do listy