Cluster Collaboration Day - Klastry w obliczu nowych wyzwań

08/02/2019

Jakie możliwości pozyskiwania grantów w programach ramowych, jak i programach krajowych mają klastry? Już 22 lutego 2019 r. w Warszawie Krajowy Punk Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dedykowane klastrom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat możliwości pozyskiwania funduszy z programu COSME, Horyzont 2020 oraz o RIS.

Cluster Collaboration Day poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizację pomysłów.

W spotkaniu będzie uczestniczyć Anna Sobczak – Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation z Komisji Europejskiej, która przedstawi informacje dotyczące polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia zostaną omówione:

 • założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020,
 • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC),
 • konkurs COSME,
 • konkurs dla Klastrów Kluczowych,
 • ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii,
 • Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Spotkanie poprowadzą eksperci z Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiej Agencji Rozwoju Mazowsza oraz beneficjenci programów Horyzont 2020 i COSME.

Współorganizatorzy wydarzenia:

 • Enterprise European Network Polska,
 • Agencja Rozwoju Mazowsza,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Związek Pracodawców Klastry Polskie.
Kiedy?

22 lutego 2019 w Warszawie
w godzinach 10-15:30

Gdzie?

Siedziba Agencji Rozwoju Przemysłu
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Jak się zarejestrować?
Powrót do listy