Zapewnij sobie wkład własny do projektu - dowiedz się więcej o preferencyjnym finansowaniu dłużnym

25/01/2019

Kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, umowy leasingowe, pożyczki, poręczenia kredytowe oraz finansowanie kapitałowe to obecnie dostępne formy finansowania dłużnego dla polskich przedsiębiorców w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. W ramach kolejnych programów UE (m.in. takich jak Kreatywna Europa) będą proponowane przedsiębiorcom produkty nowych pośredników.

Propozycja ta kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • rozpoczynających działalność;
 • samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców;
 • małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż;
 • dużych przedsiębiorstw.

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw;
 • działalność badawczo-innowacyjną;
 • zakup środków transportu;
 • finansowanie kontraktów.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach.Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak zabezpieczenia lub niższe wymagane zabezpieczenie;
 • brak wkładu własnego lub niższy wymagany wkład własny;
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej;
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania;
 • obniżenie marży;
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej;
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek.

Należy podkreślić, że oferta ta jest łatwo dostępna w całej Polsce (kilka tysięcy placówek) i wyróżnia się dużym wyborem i szeroką gamą uruchomionych instrumentów. Oprócz narzędzi dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. 

Powrót do listy