10 mln euro w ramach naboru wniosków na podstawowe technologie związane z robotyką

21/01/2019

Do 28 marca 2019 r. można aplikować o dofinansowanie w przedziale od 5 mln EUR do 10 mln EUR w zakresie autonomii w zautomatyzowanych systemach, która opiera się na połączeniu czterech podstawowych elementów, jakimi są:

 • sztuczna inteligencja i poznawczość;
 • mechatronika kognitywna;
 • społecznie współpracująca interakcja człowiek – robot;
 • oparte na modelach narzędzia do projektowania i konfiguracji.

Zgłaszane we wnioskach grantowych propozycje powinny dotyczyć jednego z wymienionych powyżej czterech podstawowych obszarów i być ukierunkowane na rozwój fundamentalnych modułów technologicznych (modułowych, otwartych i niezastrzeżonych) oraz zestawów narzędzi do zastosowania w uruchamialnych platformach systemowych, które spełniają wymagania aplikacji w następujących czterech priorytetowych działaniach:

 • opieka zdrowotna;
 • inspekcja i utrzymanie infrastruktury;
 • produkcja rolno-spożywcza;
 • sprawna produkcja.

Wymagane wnioski będą przeznaczone do połączenia z działaniami DIH wynikającymi z DT-ICT-02-2018.

Zakres dofinansowania to przedział od 5 mln EUR do 10 mln EUR. Możliwe jest również wnioskowanie o inne kwoty.

Oczekiwany efekt zastosowania przedstawianych propozycji:

 • lepsze możliwości techniczne w każdym z podstawowych obszarów w porównaniu z obecnym stanem ich rozwoju;
 • większy zakres zastosowań w priorytetowych obszarach, które można wykazać w TRL 3 i powyżej;
 • obniżenie barier technicznych w priorytetowych obszarach zastosowań.

Termin składania wniosków: 28 marca 2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej.

Powrót do listy