Województwo śląskie z najlepszym w Polsce i z jednym z najlepszych w Europie dostępem do uniwersytetów

21/01/2019

Wg. nowej analizy regionalnej i terytorialnej UE Śląsk gwarantuje jeden z najlepszych w Europie  dostęp do uniwersytetów. Dogodny dostęp do szkolnictwa wyższego to ważny czynnik, mający wpływ na rozwój regionalny i konkurencyjność. Może pobudzać innowacje i podnosić umiejętności siły roboczej poprzez edukację i wprowadzanie zasady uczenia się przez całe życie. Powszechny dostęp pozwoli większej liczbie osób uczęszczać na uniwersytet, w tym takim osobom, których nie stać na przeprowadzkę w celu zdobycia dyplomu.

Analiza pokazuje regiony i obszary, które mają dobry dostęp do uniwersytetu i te, które go nie mają. Wykorzystuje dane dotyczące lokalizacji wszystkich uniwersytetów, statystyk sieci populacji i sieci dróg, aby zmierzyć liczbę osób, które mieszkają w większej niż 45-minutowa odległość od uniwersytetu. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że województwo śląskie jest liderem w Polsce i jednym z najlepszych regionów w Europie w zakresie dostępu do bazy uniwersyteckiej.

Ogólnie uniwersytety są dość powszechne w całej Europie. W obszarze UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) średnio cztery na pięć osób mieszka w promieniu 45 minut jazdy od głównego kampusu co najmniej jednego uniwersytetu. Niemniej jednak w jednym na pięć regionów NUTS-3 większość ludności nie może dotrzeć do uniwersytetu w 45 minut. Regiony te łącznie stanowią 14% obszaru UE i EFTA. Dwie trzecie tych regionów zmniejszyło liczbę ludności od 2010 r. W porównaniu do mniej niż jednej trzeciej regionów, w których większość mieszka blisko co najmniej jednej uczelni. Większość regionów o niskim dostępie do uniwersytetu znajduje się we wschodnich państwach członkowskich.

Więcej informacji w publikacji Komisji Europejskiej. 

Powrót do listy