Forum nt. przyszłości kształcenia w Europie do roku 2030 już niebawem w Brukseli

21/01/2019

Już 24 stycznia, organizowane z inicjatywy Tibora Navracsicsa, Komisarza ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu przez Komisję Europejską DG EAC, wydarzenie stanowić będzie otwartą platformę wymiany wiedzy pomiędzy sektorami edukacji, szkoleń oraz decydentami. Główne dyskusje skoncentrują się na kluczowych zagadnieniach, przed którymi stanie edukacja i szkolenia w Europie i poza nią do roku 2030. 

Poruszone zostaną kwestie związane m.in. z:

  • demografią;
  • integracją i obywatelstwem;
  • zmianami technologicznymi i przyszłością pracy;
  • digitalizacją społeczeństwa.

Forum będzie opierać się na wynikach pracy europejskiego panelu ekspertów ds. kształcenia i szkolenia, który składa się z niezależnych specjalistów z całej Europy. Członkowie panelu przedstawią swoje wnioski na temat wyzwań, a także będą mieli okazję wnieść swój wkład w przygotowanie nowych unijnych ram współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń po 2020 r. Forum daje również możliwość zaprezentowania niektórych z głównych inicjatyw Unii Europejskiej zmierzających do poprawy przyszłej edukacji i szkoleń, w tym uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w szczególności za pośrednictwem programu Erasmus. Podczas trwania Forum będą miały miejsce sesje plenarne, szereg interaktywnych warsztatów, a także będzie wiele okazji do nawiązywania kontaktów zawodowych. 

Więcej informacji i rejestracja na stronie Komisji Europejskiej.

Powrót do listy