Nabór wniosków na projekty dotyczących wymiany pracowników w dziedzinie badań naukowych i innowacji

21/01/2019

Trwa nabór wniosków dla pracowników naukowych (doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej) w ramach Programu Horyzont 2020, Działania „Marie Skłodowska-Curie” na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Budżet to aż 80 mln. euro. Aplikacje można skladać do 2 kwietnia 2019 r. 

Program RISE (Research and Innovation Staff Exchange) ma na celu promowanie międzynarodowej i międzysektorowej współpracy poprzez wymianę pracowników, zajmujących się badaniami i innowacjami, a także wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Przyczynia się również do rozwoju innowacji i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników.

Projekt badawczy i innowacyjny trwa 4 lata i jest realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). Polega on na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.

Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 1 miesiąc. Unijne fundusze wspierają projekty dotyczące:

  • wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju);
  • wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi;
  • kombinację obu powyższych możliwości.

Termin składania wniosków: 2 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00.

Budżet: 80,000,000 EUR

Więcej informacji na temat zaproszenia na stronie Komisji Europejskije. 

Powrót do listy