9 mln euro na wnioski projektowe w dziedzinie przełamywania barier w rozwoju robotyki stosowanej

21/01/2019

Roboty znajdują obecnie coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Wiąże się to z nowymi wyzwaniami technicznymi i etycznymi. Do 28 marca 2019 można ubiegać się o dofinansowanie w proponowanym programie grantowym, który ma na celu wypracowywanie metod rozwiązywania rodzących się trudności w sposób modułowy i otwarty, a także ograniczenie barier uniemożliwiających powszechniejsze stosowanie robotów. 

Priorytetem są cztery obszary:

  • opieka zdrowotna;
  • inspekcja i utrzymanie infrastruktury;
  • produkcja rolno-spożywcza;
  • sprawna produkcja.

Aby zwiększyć świadomość i zainteresowanie kwestiami zastosowania robotyki, należy zająć się związanymi z tym aspektami etycznymi, prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi. Istotne są również takie potrzeby użytkowników, jak sprawa prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym bezpieczeństwa w fazie projektowania, a także integralność danych.

Zakres tematyki projektów:

  • badania i innowacje zwiększające zastosowanie robotów;
  • działania innowacyjne – rozwiązania robotyczne do kontroli i utrzymania infrastruktury;
  • zawody powiązane z robotyką.

Termin składania wniosków: do 28 marca 2019.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Powrót do listy