Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ w Warszawie – Edukacja dorosłych

21/01/2019

Dni otwarte to propozycja skierowana do przedstawicieli organizacji, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych w konkursie 2019 w ramach Działania 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych.

W ramach spotkania odbywać się będą indywidualne konsultacje, na których będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków i realizacji projektów w ramach tego sektora oraz pomysły na projekty. Konsultacje przeznaczone są dla instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, Uniwersytetów Ludowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych.

Przydatne informacje:
  • Terminy spotkań to: 31 stycznia 2019 r., w godz. 10:00 – 16:00 w Warszawie.
  • Rejestracja odbywa się on-line. Należy wybrać jeden z dostępnych terminów oraz wskazać preferowany przedział czasowy spotkania.
  • Termin składania wniosków w ramach Działania 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych upływa 5 lutego 2019 r., o godz. 12:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli).
Rejestracja:

Formularz rejestracyjny dostępny jest online

  • Należy pamiętać, iż liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.
  • Potwierdzenie konsultacji zostanie przesłane w późniejszym czasie na adres mailowy, podany w formularzu rejestracyjnym.
Miejsce spotkania:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa

Osoba do kontaktu:

Anna Pokrzywnicka-Jakubowska
Erasmus+ Edukacja dorosłych

tel: 0048 22 46 31 231
e-mail: apokrzywnicka@frse.org.pl

 

Powrót do listy