Rumunia rozpoczyna prezydencję w UE pod hasłem "Spójność to wspólna wartość europejska"

14/01/2019

"Jeśli chcemy być szanowani na świecie, musimy najpierw szanować się nawzajem i zdawać sobie sprawę, że każde z państw członkowskich ma wkład w wartość całej Unii". Premier rumuńskiego rządu Victoria Dancila, podczas inauguracji pierwszej w historii Unii Europejskiej prezydencji swojego kraju, niejednokrotnie podkreślała, że głównymi punktami ich programu są: Europa konwergencji, Europa bezpieczeństwa, Europa jako silny podmiot globalny oraz Europa wspólnych wartości.

10 stycznia 2019 r. w sali koncertowej Rumuńskiego Ateneum odbyła się inauguracja 6-miesięcznej prezydencji w Unii Europejskiej Rumunii, w której udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej z Jeanem-Claudem Junckerem na czele, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanin, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, premier rumuńskiego rządu Victorica Dancila oraz przedstawiciele parlamentu, duchowieństwa i korpusu dyplomatycznego. 

Od 1 stycznia Rumunia koordynować będzie prace instytucji unijnych i to właśnie w nadchodzących miesiącach Rumunia, jak i wszystkie kraje członkowskie będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z Brexitu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz  ostatniej fazy negocjacji nad kształtem unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Działania rumuńskiej prezydencji będą skupiać się na następujących obszarach priorytetowych:

  • Europa spójności (wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Społecznych, promocja badań, innowacji, cyfryzacji i łączności, końcowe negocjacje na temat wieloletnich ram finansowych 2021-2027);
  • Bezpieczniejsza Europa (wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, dalsza walka z terroryzmem, ułatwienie działań Prokuratury Europejskiej, analiza kwestii migracyjnych);
  • Europa jako silniejszy podmiot globalny (działania na rzecz wzmacniania zdolności obronnych i bezpieczeństwa UE, z naciskiem na partnerstwo z NATO, wspieranie rozwoju działań w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, promowanie spójnych i skoordynowanych działań w sąsiedztwie UE, promowanie interesów komercyjnych UE przez modernizację systemu handlowego i poszerzenie umów o partnerstwie gospodarczym);
  • Europa wspólnych wartości (skoncentrowanie się na walce z rasizmem, nietolerancją, ksenofobią, populizmem, antysemityzmem oraz przeciwdziałanie mowie nienawiści, wspieranie działań mających na celu progres społeczny, propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn, zapewnienie lepszego dostępu do edukacji oraz walka z dyskryminacją ze względu na płeć w pracy i biznesie, a także eliminacja różnić w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn).

Sytuacja polityczna w Rumunii budziała wątpliwości przedstawicieli krajów członkowskich oraz samego Jeana-Clauda Junckera, czy poprawnie rozumieją jakie obowiązki i zadania, a także jaka odpowiedzialność wynika z przewodniczenia Radzia Europy. W trakcie inauguracji Prezydent Iohannis oraz Premier Dancila zapewniali, że władze rumuńskie doskonale rozumieją swoją rolę i są gotowi, by stać z podniesioną głową wśród innych krajów członkowskich, bo wszyscy partnerzy mają równy wkład w rozwój Unii Eurpejskiej. Donald Tusk - szef Rady Europejskiej podkreślił, że to w dużej mierze od Rumunii zależy, czy UE sprosta wyzwaniom jakie przed nią stoją. W swoim przemuwieniu, które w całości wygłosił po rumuńsku wskazywał "Od was zależy, czy dla Europy rumuńska polityka będzie dobrym przykładem, czy złowieszczym ostrzeżeniem", dodał również, że stawką podczas rumuńskiej prezydencji, a także nieformalnego szczytu Unii w Sybinie, jest droga do wspólnej europejskiej przyszłości.

Zadania Rumunii 1 lipca 2019 roku przejmie Finlandia, a po kolejnych 6 miesiacach Chorwacja.

Więcej informacji:
  • Portal  Prezydencji Rumuńskiej 2019
  • Relacja z inauguracji rumuńskiej Prezydencji

 

Powrót do listy