Co udało się nam zrealizować w 2018 roku? Jakie mamy plany na najbliższy rok? - Walne Zgromadzenie Członków

30/11/2018

28 listopada 2018 r. w siedzibie przy ulicy Opolskiej 15 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, podczas którego zaprezentowane zostały dokonania polskiego oraz brukselskiego biura na przestrzeni ostatniego roku. Konsultacjom został poddany został plan działań Stowarzyszenie na rok 2019, w tym działalność w Brukseli w ramach Domu Polski Południowej. 

Członkowie Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia", podczas listopadowego Walnego Posiedzenia mieli okazję zapoznać się z wszystkimi zadaniami zrealizowanymi przez Stwarzyszenie w mijającym roku. O działaniach podejmowanych w regionie mówił Prezes Stowarzyszenia - Prof. Wiesław Banyś, natomiast działalności biura w Brukseli zreferowały Karolina Dutkiewicz-Garcia oraz Ewelina Wójcik. 

Konsultacji poddany został również wstępnie przygotowany plan głównych działań na 2019 r. a także wyjazdów targowych, opracowany na podstawie potrzeb zgłoszonch w ostatnim roku przez Członków Stowarzyszenia. Omówiono także budżet Stowarzyszenia. 

Obradom przewodniczył Wiceprezes Stowarzyszenia - Prof. Marek Pawełczyk, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwał Mecenas Józef Koczar. 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia poprzedzało posiedzenie Zarządu, podczas którego omawiano kwestie organizacyjno-merytoryczne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w przyszłym roku.

Materiały do pobrania:
Powrót do listy