Nowe partnerstwa w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej

10/12/2018

Dwie nowe sieci tematyczne Agendy Miejskiej dla UE to „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” z atkywnym udziałem Województwa Śląskiego oraz „Bezpieczeństwo w Przestrzeni Publicznej" (koordynowane przez Miasto Niceę i Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego). Partnerstwa zostały zatwierdzone, podczas spotkania Rady Dyrektorów ds. Urbanizacji/ lub Miejskiej w Wiedniu w dniach 13-14 listopada br.

Głównym celem spotkania było przygotowanie ostatecznego planu działań dotyczącego partnerstw w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, miejsc pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, mobilności miejskiej, dostosowania do zmian klimatu, zamówień publicznych, zrównoważonego użytkowania gruntów i rozwiązań opartych na przyrodzie.

W skład partnerstwa na rzecz dziedzictwa kulturowego weszły takie regiony i miasta, jak: Województwo Śląskie, Ljubljana, Coimbra, Kazanlak, Alba Iulia, Nagykanizsa, Berlin, Wyspy Kanaryjskie, Bordeaux, Espoo, Jurmala, Ubeda, oraz regiony flamandzkie. Członkami są także kraje członkowskie reprezentowane przez: Cypryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Francuskie Ministerstwo Kultury i Hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju i Robót Publicznych oraz instytucje i organizacje: EBI, Holenderska Federacja Miast Dziedzictwa Kulturowego. W sumie 21 członków, koordynowanych przez rządy Niemiec i Włoch.

Skład drugiego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej to: Czeskie Ministerstwo ds. Transportu, Chorwackie Ministerstwo Budownictwa i Planowania Fizycznego, Toskania, Toruń, Bruksela, Helsinki, Mechelen, Ryga, Romagna Faentina, Lille, Madryt oraz organizacja EIB. Koordynatorami tego partnerstwa są :  Nicea & Europejskie Forum na rzecz bezpieczeństwa miejskiego.

W pierwszej edycji z lat 2016 - 2017 r., utworzono 8 Partnerstw w następujących obszarach: Ubóstwo Miejskie, Włączenie Migrantów i Uchodźców, Jakość Powietrza i Mieszkalnictwo.

Obecnie dwa nowo zatwierdzone partnerstwa maja nadać kolejny impuls Agendzie Miejskiej UE.

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej jest szansą na nawiązanie współpracy między partnerami z całej Europy w ramach wprowadzania nowych rozwiązań i wymiany dobrych praktyk w obszarze miejskim. Dotychczas funkcjonuje 12 sieci tematycznych:

 1. Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce,
 2. Ubóstwo miejskie,
 3. Mieszkalnictwo,
 4. Integracja migrantów i uchodźców,
 5. Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym,
 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 7. Przystosowanie do zmian klimatycznych,
 8. Przemiany energetyczne,
 9. Mobilność miejska,
 10. Jakość powietrza,
 11. Cyfryzacja
 12. Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne.

Więcej informacji na temat Agendy Miejskiej dla UE można znaleźć na stronie internetowej  Futurium

Tam też w nieco późniejszym czasie zostaną zamieszczone informacje odnośnie ww. partnerstw.

Kontakt z zespołem ds. Agendy Miejskiej: UA.communication@ecorys.com

Powrót do listy