O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Parlamencie Europejskim

22/11/2018

20 listopada 2018 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Od Porozumienia Paryskiego, przez COP24 do strategii na rzecz czystego powietrza”. Wydarzenie, zorganizowane przez prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Dom Polski Południowej w Brukseli oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, miało na celu przedstawienie najważniejszych działań, inicjatyw oraz rozwiązań na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim dążących do poprawy jakości powietrza.

Konferencja została zainaugurowana przez prof. Jerzego Buzka. Zwrócił on uwagę na to jak ważne jest, aby problemy związane z globalnym ociepleniem klimatu i smogiem był traktowane systemowo. „Najważniejszą przyczyną globalnego ocieplenia są emisje CO2, podczas gdy smog jest powodowany przede wszystkim przez drobne cząsteczki -  pyły i gazy toksyczne. Niektórzy twierdzą, że smog szkodzi naszemu zdrowiu, a zmiany klimatyczne zagrażają naszej przyszłości. Ale w rzeczywistości - bez zdrowia przyszłość każdego z nas nie będzie zbyt jasna”- powiedziałPodkreślił, iż każdy obywatel europejski posiada fundamentalne prawo do oddychania czystym powietrzem. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność za kolejne pokolenia, aby to zapewnić.

Następnie Julie Girling, Poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca dyrektywy nt. redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego, przedstawiła ostatnie prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego, jak i znowelizowaną unijną dyrektywę dot. unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS, Dyrektywa 2018/410, z kwietnia 2018 r). Jest ona kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (więcej informacji na stronie KE).

Poseł Girling podkreśliła także rolę regionów w walce o czyste powietrze, jak i możliwości finansowania przedsięwzięć płynące m.in. z funduszu innowacji czy funduszu modernizacyjnego.
Kolejnym punktem konferencji była prezentacja możliwości oraz konkretnych działań sektora ciepłowniczego ukierunkowanych na poprawę powietrza, o których opowiedział Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Lars Gullev z Vestegnens Kraftvarmeselskab w Danii (odpowiednik polskiej izby ciepłownictwa).

Na zakończenie, wybrane regiony europejskie podzieliły się swoimi doświadczeniami w walce z zanieczyszczeniami powietrza pokazując dobre przykłady zrealizowanych działań. Członek Zarządu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, Karolina Wadowska skupiła się na dotychczasowych osiągnięciach dot. zintegrowania, usprawnienia i rozbudowania oferty transportu publicznego, który ma zapewnić zrównoważoną mobilność miejską na obszarze GZM. Przedstawiła także możliwości zw. z wykorzystywaniem dronów do walki ze smogiem, które mają być testowane na terenie Metropolii.

Temat ekologicznego transportu, sieci doładowywań pojazdów elektrycznych został poruszony także przez Belarminę Diaz,  Dyrektor Departamentu Energii i Górnictwa Rządu hiszpańskiego Regionu Asturii oraz Bernadetę Lisson-Pastwę, Koordynator działań Aglomeracji Opolskiej w zakresie ochrony przyrody i promocji bioróżnorodności. Przedstawicielka aglomeracji zwróciła uwagę także na zaplanowane w regionie inwestycje, które nie tylko mają na celu podniesienie efektywności energetycznej w budynkach czy obniżenie emisji, poprzez między innymi nowoczesne ścieżki rowerowe, ale także poprzez podnoszenie świadomości wśród najmłodszych mieszkańców regionu opolskiego.

Natomiast Małgorzata Fedorczak–Cisak z Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej podkreśliła rolę współpracy na linii biznes–samorząd-uczelnie wyższe oraz jej rezultaty w postaci opracowania innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna.

 

Powrót do listy