Kongres "Nowe specjalizacje, nowe możliwości"

15/11/2018

Zielona gospodarka - nowa inteligentna specjalizacja województwa śląskiego oraz przemysły kreatywne będą przedmiotem Kongresu, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Organizatorami tego międzynarodowego wydarzenia, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji unijnych, regionów europejskich oraz eksperci z przedmiotowych obszarów są: Dom Polski Południowej w Brukseli - koordynowany przez Stowarzyszenie "Pro Silesia" w 2018 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Dom Polski Południowej koordynowany przez Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zamkiem Cieszyn, zapraszają na Kongres "Nowe specjalizacje, nowe możliwości. Zielona Gospodarka. Przemysły Kreatywne", który odbędzie się 26-27 listopada 2018 r. w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 50.

Dzień pierwszy Kongresu (26 listopada br.) dedykowany jest Zielonej Gospodarce - regionalnej inteligentnej specjalizacji. Stanowi ona priorytetowy obszar dla województwa śląskiego, obejmujący działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy, z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych, politykę środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacje zapewniające społeczeństwu efektywne wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcji.

Dzień drugi  (27 listopada br.) dedykowany jest Przemysłom Kreatywnym. Kultura stosunkowo niedawno została powiązana z rozwojem gospodarczym i polityką ekonomiczną. Staje się odpowiedzialna nie tylko za kreowanie tożsamości regionalnej, ale również określa atrakcyjność regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów.  W dużym stopniu wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw w regionie przyciągając i zatrzymując wysokiej klasy specjalistów. Umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy oraz powoduje wzrost jego konkurencyjności.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Kongres jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach projektu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania realizowanego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Powrót do listy