372 mln euro w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions - nabór wniosków dla miast

14/11/2018

Trwa nabór wniosków dla miast w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA). Do 31 stycznia 2019 r. zgłaszać można projekty testujące nowe i pionierskie rozwiązania w przestrzeni miejskiej. Budżet inicjatywy na okres 2014-2020 to 372 miliony euro. Chociaż badania nad kwestiami miejskimi są dobrze rozwinięte, to jednak ich rozwiązania nie zawsze są stosowane, ponieważ pociągają za sobą spore ryzyko. Urban Innovative Actions oferuje władzom miejskim możliwość podejmowania ryzyka i eksperymentowania z najbardziej innowacyjnymi i kreatywnymi rozwiązaniami. Głównym celem UIA jest zapewnienie miejskim obszarom w całej Europie odpowiednich zasobów do testowania innowacyjnych rozwiązań, aby sprawdzić jak działają w praktyce i reagują na złożoność prawdziwego życia. Wsparcie obejmuje miasta lub grupy miast, z ponad 50 tys. mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek?
 • Dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców.
 • Dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich.
W jakich obszarach tematycznych można składać wniosek?
 • Transformacja cyfrowa 
 • Zrównoważone wykorzystanie ziemi, rozwiązania naturalne w miastach  
 • Ubóstwo na obszarach miejskich 
 • Bezpieczeństwo w obszarach miejskich
 Ocena projektów będzie opierać na pięciu kryteriach:
 • Innowacyjność
 • Partycypacja
 • Mierzalność wyników
 • Wysoka jakość
 • Możliwość transferu
Przydatne informacje:

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2019 godz. 14:00

Składanie wniosków: za pomocą formularza online

Budżet całego naboru: 80-100 mln. euro

Więcej informacji

 

Powrót do listy