Pro Silesia gospodarzem sesji tematycznej w ramach Europejskich Dni Przemysłu w Brukseli

14/11/2018

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” zostało jednym ze zwycięzców ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu na propozycje sesji tematycznych, które będą tworzyły najbliższe EU Industry Days w Brukseli, największe tego typu wydarzenie odbywającego się corocznie w sercu Europy.

Aplikacje składane przez kraje członkowskie, regiony europejskie, przedstawicielstwa branżowe i instytucjonalne, musiały wykazać się nie tylko ciekawym podejściem do zagadnień związanych z rozwojem przemysłu, ale także charakteryzować się odpowiednią wagą i poziomem wpływu oraz znaczenia na rozwój całej gospodarki UE.

Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” działające zarówno w kraju, jak i w stolicy Europy, na rzecz rozwoju śląskiej gospodarki, sektora naukowego i samorządów terytorialnych, zaproponowało organizację panelu pt.: „Regionalne transformacje przemysłowe w nowym budżecie UE i ich wpływ na europejską gospodarkę”. Sesja rozpocznie się od dyskusji nt. inicjatywy Komisji Europejskiej „Regiony węglowe w okresie transformacji przemysłowej”, której ważnym i aktywnym partnerem jest województwo śląskie. Planuje się debatę nt. realnych możliwości wsparcia regionów europejskich, przechodzących transformację węglową, poprzez środki finansowe, sprawdzone mechanizmy i rozwiązania z terenu całej Europy. Sesja nawiąże także do nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego zabezpieczenia środków na transformację węglową.

Ewolucja przemysłowa regionów związanych tradycyjnie z wydobyciem surowców kopalnych, będzie miała istotny i pozytywny wpływ na całą gospodarkę UE, również z powodu faktu, iż regiony te są często najbardziej uprzemysłowionymi obszarami w państwach członkowskich.

Celem sesji będzie próba odpowiedzi na kluczowe pytania:

  • Jak sprostać wysokim oczekiwaniom branżowym i społecznym oraz spełnić cele nowoczesnej gospodarki?
  • Jak rozpocząć skuteczną transformację gospodarczą i technologiczną?
  • Jak finansować działania w regionach?

Europejskie Dni Przemysłu 2019 to największe wydarzenie związane z rozwojem gospodarki europejskiej. Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska wraz z liderami rozwoju przemysłowego i naukowego z terenu całej Europy. Wydarzenie jest okazją do omówienia nowych trendów przemysłowych, społecznych i środowiskowych, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość kształtowania się nowej polityki przemysłowej UE. Sesje interesariuszy to doskonała okazja, do omówienia kluczowych tematów, istotnych dla gospodarki UE przez różnorodne środowiska biznesowe, eksperckie i instytucjonalne z terenu całej Europy. Wysoki poziom zainteresowania  Europejskimi Dniami Przemysłu zapewnia wyjątkową okazję do wywarcia rzeczywistego wpływu na nadchodzące decyzje i proponowane rozwiązania.

Edycja 2019 odbędzie się w dniach 5-6 lutego w Brukseli. Ponadto w styczniu i w lutym
w ramach Europejskiego Tygodnia Przemysłu zorganizowane zostanę w całej Europie wydarzenia lokalne wpisujące się w ideę EU Industry Days. 

Powrót do listy