„Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju”

05/11/2018

Przemiany na rynku pracy i rozwój przemysłu wymagają dostosowania się ze strony systemów szkolnictwa ale też przede wszystkim oznaczają konieczność dialogu między obiema stronami. Jak ulepszyć wymianę informacji i współpracę miedzy pracodawcami a szkolnictwem zawodowym? O tym porozmawiamy już 13 listopada br., podczas konferencji „Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju”.

Podczas wydarzenia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w dniu 13 listopada 2018 będzie można spotkać się z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy Urzędu Marszałkowskiego. To wspaniała okazja, żeby porozmawiać z doradcą zawodowym, a także poszerzyć swoje kompetencje właśnie w tym obszarze.

Tematem wystąpień będą systemy kształcenia zawodowego na Śląsku oraz transfer wiedzy na rynki pracy m.in. przy pomocy programów stażowych czy doradztwa zawodowego dla uczniów. Dopełnieniem części praktycznej konferencji będą warsztaty poświęcone roli kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.

Więcej informacji
Powrót do listy