Dowiedz się więcej nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

30/10/2018

Przed nami kolejna edycja regionalnego seminarium informacyjnego nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim. Już 15 listopada br. potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci oraz symaptycy programów Interreg będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat wszystkich programów EWT dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego oraz zapoznania się z doświadczeniami beneficjentów zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów z wykorzystaniem środków unijnych. 

Regionalne seminarium infromacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
w województwie śląskim 


Katowice, Sala Sejmu Śląskiego
15 listopada 2018 r.

Godz. 9:00  Rejestracja uczestników

Godz. 9:30

Powitanie: 

 • Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Wprowadzenie do tematyki spotkania: 

 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Godz. 9:50

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2014-2020

 • Programy Interreg: Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  stan wdrażania programów
 • Program Interreg Europa Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  stan wdrażania programu

Godz. 10:50

Współpraca transgraniczna 2014-2020

 • Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska Przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu
  stan wdrażania programu
 • Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja Przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego
  stan wdrażania programu

Sesja pytań i odpowiedzi

Godz. 11:30 Przerwa kawowa

Godz. 11:50 

Doświadczenia śląskich beneficjentów w realizacji projektów Interreg 

 • Przedstawiciel Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Sesja pytań i odpowiedzi

Godz. 12:40 

Interreg 2020+ czyli przyszłość Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 • Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Godz. 13:20 

Zakończenie/ podsumowanie 

 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Godz. 13:30 

Poczęstunek

Rejestracja
 • rejestracja online
 • w terminie do 09.11.2018 r.
 • potwierdzenie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową
Więcej infromacji

 

Powrót do listy