Aktualności

04/09/2023

Poczucie winy i co dalej? Kalkulator śladu ekologicznego

Wracamy po wakacyjnej przerwie! Drugi sezon podkastu Kierunek Europa otwiera pytanie o to, co nam robi wypełnianie kalkulatora śladu ekologicznego i czy zachęcanie jednostek do mierzenia własnego wpływu na środowisko nie stoi w sprzeczności z potrzebą działań na poziomie systemowym.

więcej
01/09/2023

Żywe dziedzictwo! Ruszają Europejskie Dni Dziedzictwa!

Dziś rozpoczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa 2023, w ramach których odbędą się dziesiątki tysięcy wydarzeń w 48 uczestniczących krajach. Tegoroczny temat – „Żywe dziedzictwo” – podkreśla bogactwo, różnorodność i znaczenie kulturowych tradycji, wiedzy oraz umiejętności w całej Europie. Od dziś do listopada 2023 r. wyjątkowe obiekty i zabytki otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponadto odbędą się wydarzenia kulturalne, wystawy, występy artystyczne, warsztaty interaktywne, wykłady i wycieczki z przewodnikiem inspirowane tematem „Żywe dziedzictwo”. Wydarzenia te podkreślają znaczenie tradycji i umiejętności kulturowych dla kształtowania naszych społeczeństw.

więcej
31/08/2023

Zmiany klimatu pod lupą. Wiarygodne dane w jednym miejscu.

Szukasz statystyk i danych na temat zmian klimatu? Chcesz korzystać z wiarygodnych źródeł? Na stronie Eurostatu wszystko znajdziesz w jednym miejscu.

więcej
30/08/2023

4,8 ton odpadów na mieszkańca!

Wzorce konsumpcji i produkcji mają szeroki wpływ na środowisko i społeczeństwo. Cel zrównoważonego rozwoju „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” (12. cel zrównoważonego rozwoju) wymaga podjęcia działań na wielu frontach. Obejmują one przyjęcie przez przedsiębiorstwa zrównoważonych praktyk, promowanie zrównoważonych praktyk w zakresie zamówień publicznych przez decydentów, świadomych ekologicznie styl życia konsumentów, a także rozwój nowych technologii i metod produkcji i konsumpcji, przez naukowców, naukowców i inne. Monitorowanie 12. celu zrównoważonego rozwoju w kontekście UE koncentruje się na postępach w oddzieleniu wpływu na środowisko od wzrostu gospodarczego, wspieraniu zielonej gospodarki, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu nimi.

więcej
29/08/2023

W 2021 r. Polacy o 3% częściej konsultowali się z lekarzami niż w latach ubiegłych!

Wśród członków UE Słowacja przedstawiła najwyższe średnie wyniki konsultacji lekarskich, odnotowując 11,0 konsultacji na mieszkańca, a następnie Niemcy (9,6), Węgry (9,5), Niderlandy (8,6) i Czechy (7,8). Z drugiej strony najniższe średnie wyniki konsultacji lekarskich odnotowano w Szwecji (2,3 konsultacji na mieszkańca), Grecji (2,7), Portugalii (3,5), Danii (3,8), Finlandii i Estonii (oba 4.1).

więcej
28/08/2023

Twórz własne mapy ze statystykami!

Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób zawodowcy przygotowują mapy statystyczne? Chcesz przygotować własne?

więcej
30/06/2023

Wprowadzenie do epoki cyfrowej płatności i szerzej pojętego sektora finansowego!

Komisja Europejska przedstawiła 28 czedrwca br. wnioski mające na celu wprowadzenie do epoki cyfrowej płatności i szerzej pojętego sektora finansowego. Przyjęte dziś nowe przepisy przyczynią się do dalszej poprawy ochrony konsumentów i konkurencji w zakresie płatności elektronicznych oraz umożliwią konsumentom bezpieczną wymianę danych, tak aby mogli oni uzyskać dostęp do szerszego wachlarza lepszych i tańszych produktów i usług finansowych. Wnioski te stawiają w centrum zainteresowania interesy konsumentów, konkurencję, bezpieczeństwo i zaufanie.

więcej
29/06/2023

Z czego dumni są mieszkańcy Szwecji?

W czternastym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z dr Martyną Wyszyńską-Johansson. Polką, mieszkjącą w Szwecji od 35 lat. W finałowym odcinku pierwszego sezonu podcastu Kierunek Europa chcemy lepiej poznać Szwecję, kraj, który właśnie kończy swoją prezydnecję w Radzie UE. 

więcej
28/06/2023

300 mln euro na wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej porozumienie polityczne dotyczące rozporządzenia w sprawie ustanowienia aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA) o budżecie wynoszącym 300 mln euro.

więcej
27/06/2023

Nowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę UE w sprawie proponowanego przez Komisję rozporządzenia ustanawiającego środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii. Negocjacje dobiegły końca, a tekst prawny musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

więcej