Aktualności

17/09/2021

Studentko, Studencie, nasz zespół badawczy czeka właśnie na Ciebie!

Chcesz zdobyć doświadczenie w zespole badawczym? Masz wśród znajomych obcokrajowców, którzy pracują w województwie śląskim? Dołącz do nas i przyczyń się do realizacji badania, którego celem jest troska o jak najlepsze warunki życia imigrantów w naszym regionie. Czeka na Ciebie certyfikat, który nie tylko poświadczy Twojemu zaangażowaniu, ale również może stać się argumentem w rozmowie o prace lub wnioskach stypendialnych i konkursowych.

więcej
20/07/2021

Sytuacja cudzoziemców w dobie pandemii - trwają konsultację!

Trwają konsultacje dot. sytuacji obcokrajowców w województwie śląskim w dobie pandemii COVID-19. Dlaczego ten temat jest tak istotny? Dlaczego podjęliśmy kroki, by przyczynić się do lepszego zrozumienia perspektywy cudzoziemców przez władze samorządowe? O tym autor badań - dr Rafał Cekiera z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

więcej
13/07/2021

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: mniej emisji i opóźnień!

Posłowie chcą zmodernizować zarządzanie przestrzenią powietrzną UE, aby stała się bardziej wydajna i ekologiczna. Dowiedz się więcej z wideo.

więcej
12/07/2021

Komisja Europejska - chce znać Twoje zdanie: „Owoce, warzywa i mleko w szkole” – wsparcie UE!

Unijny program dla szkół wspiera dostarczanie dzieciom owoców, warzyw, mleka i niektórych przetworów mlecznych, a także działania edukacyjne na temat rolnictwa i rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych. Komisja Europejska dokona przeglądu unijnego programu dla szkół, a także środków przeznaczonych na tę pomoc, w oparciu o wnioski wyciągnięte z jego wdrażania od 2017 r. Przegląd przyczyni się do promowania konsumpcji zrównoważonej żywności, zgodnie ze strategią „od pola do stołu”. Komisja Europejska chciałaby poznać Twoje zdanie, uwagi można przesyłać do 27 lipca 2021 r. 

więcej
09/07/2021

Bardziej konkurencyjny i dynamiczny rynek usług biznesowych!

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane zalecenia dotyczące reformy przepisów w odniesieniu do siedmiu zawodów regulowanych. Celem zaleceń jest zachęcenie państw członkowskich do tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie państw członkowskich w tym zakresie, a przede wszystkim usunięcie utrzymujących się przeszkód na jednolitym rynku usług.

więcej
08/07/2021

Wspólna. Odporna. Europa - Słowenia obejmuje prezydencję w Radzie!

Słowenia objęła 1 lipca rotacyjną prezydencję Rady. Dowiedz się, czego spodziewają się słoweńscy eurodeputowani podczas gdy ich kraj będzie u steru. Słowenia przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od Portugalii. Jej priorytetami są wspieranie odbudowy gospodarczej i zwiększenie odporności UE. 6 lipca w Strasburgu słoweński Premier Janez Janša omówiił program prezydencji z posłami do PE, po omówieniu go 26 maja z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim i liderami grup politycznych Parlamentu. „Słoweńska prezydencja nadchodzi w krytycznym momencie dla Europy, gdy chcemy odbudować naszą Unię po pandemii COVID-19” powiedział Przewodniczący Sassoli.

więcej
07/07/2021

Prognoza gospodarcza z lata 2021 r.: Ożywienie gospodarcze przyspiesza po otwarciu gospodarki!

Prognozuje się, że gospodarka europejska będzie rozwijać się szybciej, niż przewidywano. Aktywność gospodarcza w pierwszym kwartale roku przekroczyła oczekiwania, a poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoliła na szybsze łagodzenie w drugim kwartale obostrzeń związanych z pandemią. 

Szybszy wzrost w miarę otwierania się gospodarek i poprawy wskaźników nastrojów gospodarczych

więcej
06/07/2021

Strategia „od pola do stołu”: 65 przedsiębiorstw i stowarzyszeń podpisuje unijny kodeks postępowania!

Komisja Europejska, wraz z zainteresowanymi stronami z branży, oficjalnie wprowadziła w życie unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych – jeden z celów strategii Komisji „od pola do stołu”.

więcej
05/07/2021

Europejczycy uważają zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat - badanie Eurobarometr!

Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometr pokazuje, że w opinii obywateli europejskich zmiana klimatu jest najpoważniejszym problemem, przed którym stoi świat. Ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 proc.), przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) uważa ją za bardzo poważny problem. W odpowiedzi na pytanie o najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat, ponad jedna czwarta (29 proc.) wskazała zmianę klimatu (18 proc.), pogorszenie stanu przyrody (7 proc.) lub problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem (4 proc.).

więcej
02/07/2021

Prawo klimatyczne: posłowie potwierdzili porozumienie o neutralności klimatycznej do 2050!

Nowe prawo klimatyczne UE zwiększa unijny cel redukcji emisji do 2030 roku z 40% do co najmniej 55%. Przy udziale nowych pochłaniaczy dwutlenku węgla cel ten mógłby wzrosnąć do 57%.

więcej