Aktualności

10/12/2018

Nowe partnerstwa w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej

Dwie nowe sieci tematyczne Agendy Miejskiej dla UE to „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” z atkywnym udziałem Województwa Śląskiego oraz „Bezpieczeństwo w Przestrzeni Publicznej" (koordynowane przez Miasto Niceę i Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego). Partnerstwa zostały zatwierdzone, podczas spotkania Rady Dyrektorów ds. Urbanizacji/ lub Miejskiej w Wiedniu w dniach 13-14 listopada br.

więcej
03/12/2018

Dzień na rzecz klimatu i zdrowia już w najbliższą sobotę

Już w najbliższą sobotę odbędzie się "Dzień na rzecz klimatu i zdrowia". Współorganizowane przez Światową Organizację Zdrowia, Globalne Porozumienie na rzecz Klimatu i Zdrowia, Europejski Komitet Regionów oraz nasze Stowarzyszenie wydarzenie, skupiać się będzie na zaangażowaniu i współpracy środowisk międzynarodowych na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej skutkami zdrowotnymi

więcej
30/11/2018

Zielona Gospodarka - czy możliwy jest wzrost gospodarczy i ochrona ekosystemu?

Podczas kongresu "Nowe specjalizacje, nowe możliwości" uczestnicy omawiali politykę środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacje, które mają zapewnić społeczeństwu efektywne wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcj

więcej
22/11/2018

O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Parlamencie Europejskim

20 listopada 2018 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Od Porozumienia Paryskiego, przez COP24 do strategii na rzecz czystego powietrza”. Wydarzenie, zorganizowane przez prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Dom Polski Południowej w Brukseli oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, miało na celu przedstawienie najważniejszych działań, inicjatyw oraz rozwiązań na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim dążących do poprawy jakości powietrza.

więcej
15/11/2018

Kongres "Nowe specjalizacje, nowe możliwości"

Zielona gospodarka - nowa inteligentna specjalizacja województwa śląskiego oraz przemysły kreatywne będą przedmiotem Kongresu, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Organizatorami tego międzynarodowego wydarzenia, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji unijnych, regionów europejskich oraz eksperci z przedmiotowych obszarów są: Dom Polski Południowej w Brukseli - koordynowany przez Stowarzyszenie "Pro Silesia" w 2018 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

więcej
14/11/2018

372 mln euro w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions - nabór wniosków dla miast

Trwa nabór wniosków dla miast w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA). Do 31 stycznia 2019 r. zgłaszać można projekty testujące nowe i pionierskie rozwiązania w przestrzeni miejskiej. Budżet inicjatywy na okres 2014-2020 to 372 miliony euro. Chociaż badania nad kwestiami miejskimi są dobrze rozwinięte, to jednak ich rozwiązania nie zawsze są stosowane, ponieważ pociągają za sobą spore ryzyko. więcej
14/11/2018

Pro Silesia gospodarzem sesji tematycznej w ramach Europejskich Dni Przemysłu w Brukseli

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” zostało jednym ze zwycięzców ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu na propozycje sesji tematycznych, które będą tworzyły najbliższe EU Industry Days w Brukseli, największe tego typu wydarzenie odbywającego się corocznie w sercu Europy.

więcej
07/11/2018

Jakie prognozy dla Śląska po 2020 r. ma KE? Przyjdź i dowiedz się więcej!

Już 20 listopada 2018 r. o  godz. 10:00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się seminarium pt. „Perspektywy dynamicznego rozwoju Województwa Śląskiego. Dziś i jutro” dedykowane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego naszego województwa. Rozmowy dotyczyć będą propozycji Komisji Europejskiej opracowanych dla Polityki Spójności w okresie 2021-2027.  Gościem specjalnym będzie wysokiej rangi przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski.

więcej
05/11/2018

Międzynarodowy konkurs dla programistów.

Nigdy tytuł mistrza programowania nie był tak blisko. Symultanicznie na całym świecie a najbliżej w Rybniku w siedzibie ALAN Systems, już 16 listopada odbędzie się 29 edycja Coding Contest. Wszystko czego potrzebujesz to laptop i wolne popołudnie. Możesz wystartować samodzielnie albo w zespole a stawką jest renoma i pokazanie swojego talentu przed międzynarodową publicznością.

więcej
05/11/2018

„Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju”

Przemiany na rynku pracy i rozwój przemysłu wymagają dostosowania się ze strony systemów szkolnictwa ale też przede wszystkim oznaczają konieczność dialogu między obiema stronami. Jak ulepszyć wymianę informacji i współpracę miedzy pracodawcami a szkolnictwem zawodowym? O tym porozmawiamy już 13 listopada br., podczas konferencji „Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju”.

więcej