Aktualności

28/12/2021

Chcesz poznać szanse i wyzwania PPP w okresie postpandemicznym? Weź udział w naszym webinarium!

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" oraz EUROPE DIRECT Śląskie zapraszają do udziału w webinarium na temat szans i wyzwań jakie stoją przed partnerstwem publiczno-prywatnym w okresie postpandemicznym. Nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna stwarza intere- sujące warunki do wykorzystywania PPP w działalności sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie dla rozwoju inwestycji publicznych posiada również polityka Unii Europejskiej zaprezentowana w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie oraz w Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy. W ramach webinarium przedstawione zostaną aktualne wyzwania stojące przed sektorem publicznym, jak również szanse, jakie stwarza wykorzystanie współpracy publiczno-prywatnej. Widzimy się już 3 lutego 2022 r. 

więcej
21/12/2021

Śląscy przedsiębiorcy otwarci na technologiczne innowacje. To jeden ze skutków pandemii. Zapoznaj się z wynikami raportu.

Wśród badanych pracodawców co piąty przedstawiciel mikroorganizacji w okresie pandemii zmienił wymagania względem kandydatów, kładąc zdecydowanie większy nacisk na kompetencje cyfrowe. Z kolei jednostki średnie i duże deklarowały zmniejszenie wymagań w procesie rekrutacyjnym – odpowiednio 7,3% oraz 18,5% respondentów. Obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa są uciążliwe w codziennym życiu, ale stanowią również impuls do innowacji. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA” we współpracy z EUROPE DIRECT Śląskie oraz firmą BioStat zbadali, jak przedsiębiorcy z województwa śląskiego radzą sobie w tym czasie z procesem rekrutowania pracowników. Okazuje się, że większość z nich jest otwarta na technologiczny rozwój.

więcej
16/12/2021

Jak wygląda rekrutacja i selekcja pracowników w dobie pandemii? Już niebawem premiera wyników naszych badań!

Czy śląscy pracodawcy są otwarci na innowacje w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników oraz czy w okresie pandemii wykorzystują rozwiązania takie jak: game-based testing, zautomatyzowane rozmowy kwalifikacyjne czy robo-rekruterzy? W jaki sposób ewoluowały wymagania pracodawców względem kandydatów w okresie pandemii? Co hamuje kreatywność i innowacyjność organizacji, a jakie zalety zbliżenia biznesu do idei przemysłu 4.0 dostrzegają respondenci? Już we wtorek - 21.12.2021 r. zapraszamy na konferencję prasową, podczas, której przedstawione zostaną wyniki badań nt. rekrutacji i selekcji pracowników w dobie pandemii.

więcej
17/09/2021

Studentko, Studencie, nasz zespół badawczy czeka właśnie na Ciebie!

Chcesz zdobyć doświadczenie w zespole badawczym? Masz wśród znajomych obcokrajowców, którzy pracują w województwie śląskim? Dołącz do nas i przyczyń się do realizacji badania, którego celem jest troska o jak najlepsze warunki życia imigrantów w naszym regionie. Czeka na Ciebie certyfikat, który nie tylko poświadczy Twojemu zaangażowaniu, ale również może stać się argumentem w rozmowie o prace lub wnioskach stypendialnych i konkursowych.

więcej
20/07/2021

Sytuacja cudzoziemców w dobie pandemii - trwają konsultację!

Trwają konsultacje dot. sytuacji obcokrajowców w województwie śląskim w dobie pandemii COVID-19. Dlaczego ten temat jest tak istotny? Dlaczego podjęliśmy kroki, by przyczynić się do lepszego zrozumienia perspektywy cudzoziemców przez władze samorządowe? O tym autor badań - dr Rafał Cekiera z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

więcej
13/07/2021

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: mniej emisji i opóźnień!

Posłowie chcą zmodernizować zarządzanie przestrzenią powietrzną UE, aby stała się bardziej wydajna i ekologiczna. Dowiedz się więcej z wideo.

więcej
12/07/2021

Komisja Europejska - chce znać Twoje zdanie: „Owoce, warzywa i mleko w szkole” – wsparcie UE!

Unijny program dla szkół wspiera dostarczanie dzieciom owoców, warzyw, mleka i niektórych przetworów mlecznych, a także działania edukacyjne na temat rolnictwa i rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych. Komisja Europejska dokona przeglądu unijnego programu dla szkół, a także środków przeznaczonych na tę pomoc, w oparciu o wnioski wyciągnięte z jego wdrażania od 2017 r. Przegląd przyczyni się do promowania konsumpcji zrównoważonej żywności, zgodnie ze strategią „od pola do stołu”. Komisja Europejska chciałaby poznać Twoje zdanie, uwagi można przesyłać do 27 lipca 2021 r. 

więcej
09/07/2021

Bardziej konkurencyjny i dynamiczny rynek usług biznesowych!

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane zalecenia dotyczące reformy przepisów w odniesieniu do siedmiu zawodów regulowanych. Celem zaleceń jest zachęcenie państw członkowskich do tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie państw członkowskich w tym zakresie, a przede wszystkim usunięcie utrzymujących się przeszkód na jednolitym rynku usług.

więcej
08/07/2021

Wspólna. Odporna. Europa - Słowenia obejmuje prezydencję w Radzie!

Słowenia objęła 1 lipca rotacyjną prezydencję Rady. Dowiedz się, czego spodziewają się słoweńscy eurodeputowani podczas gdy ich kraj będzie u steru. Słowenia przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od Portugalii. Jej priorytetami są wspieranie odbudowy gospodarczej i zwiększenie odporności UE. 6 lipca w Strasburgu słoweński Premier Janez Janša omówiił program prezydencji z posłami do PE, po omówieniu go 26 maja z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim i liderami grup politycznych Parlamentu. „Słoweńska prezydencja nadchodzi w krytycznym momencie dla Europy, gdy chcemy odbudować naszą Unię po pandemii COVID-19” powiedział Przewodniczący Sassoli.

więcej
07/07/2021

Prognoza gospodarcza z lata 2021 r.: Ożywienie gospodarcze przyspiesza po otwarciu gospodarki!

Prognozuje się, że gospodarka europejska będzie rozwijać się szybciej, niż przewidywano. Aktywność gospodarcza w pierwszym kwartale roku przekroczyła oczekiwania, a poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoliła na szybsze łagodzenie w drugim kwartale obostrzeń związanych z pandemią. 

Szybszy wzrost w miarę otwierania się gospodarek i poprawy wskaźników nastrojów gospodarczych

więcej