Aktualności

21/06/2019

Młodzi politycy mają szansę podbić Unię Europejską!

Czy posiadasz mandat polityka wybranego na szczeblu lokalnym lub regionalnym? Masz nie więcej niż 40 lat? Chciałbyś nawiązać kontakty z innymi politykami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym? Jeśli tak to nie zwlekaj! Do 28 czerwca 2019 r. Komisja Europejska prowadzi nabór do programu "Young elected politicians", dzięki któremu wybrani politycy będą mogli wziąć aktywny udział w tegorocznym Europesjkim Tygodniu Miast i Regionów. 

więcej
19/06/2019

Nie czekaj! Już dziś zarejestruj się na Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli 2019!

Jesteś zainteresowany wspólnym tworzeniem przyszłych polityk badań i innowacji, w tym również dalszego rozwoju założeń ramowego programu badań i innowacji na lata 2021-2027? Jeśli tak to koniecznie w dniach 24-26 września 2019 r. odwiedź Brukselę i weź udział w Europesjkich Dniach Badań i Innowacji - rejestracja już trwa. 

więcej
14/06/2019

Przyłącz się do projektu, którego celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego! Uniwersytet Reims czeka na partnerów!

Czy są wśród nas przedsiebiorstwa specjalizujące się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, odbudowywaniem budynków, czy testowaniem powłok? A może Stowarzyszenia promujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla społeczności? Jeśli tak to koniecznie zapoznajcie się z propozycją Uniwersytetu Reims Szampania-Ardeny (Francja), który do końca lipca 2019 r. poszukuje partnerów do złożenia wniosku projektowego w ramach programu JPICH (ang. Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change) Konserwacja i Ochrona w temacie 2: ,,Zrównoważona ochrona i poprawa wartości". 

więcej
05/06/2019

Pro Silesia organizatorem ważnego wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii!

19 czerwca 2019 r. w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW 2019), odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie „Pro Silesia” wspólnie z Siecią ERRIN, pt: „Podejście ukierunkowane na dekarbonizację: czy Horyzont Europa spełni oczekiwania?”. Celem wydarzenia jest debata na temat roli, jaką w następnym unijnym programie ramowym w zakresie badań i innowacji, Horyzont Europa, odegrają kwestie związane z dekarbonizacją  systemów energetycznych i transportowych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie można uzyskać wsparcie z programu, jakie będą wymagania w tym zakresie i do kogo skierowane będą te środki.

 

więcej
29/05/2019

Od 10 maja żyjemy na ekologiczny kredyt!

Czy właściwie można mówić o kredycie ekologicznym? - tak! Zwłaszcza w sytuacji, gdy Unia Europejska zbyt szybko zużywa zasoby naturalne, które w skali roku może zaoferować planeta. Światowy Fundusz na rzecz Przyrofy (WWF) i Global Footprint Network opublikowali raport "European Union Overshoot Day", w którym to podali, że od 10 maja 2019 r. Europejczycy żyją na ekologicznym kredycie zaciągniętym u Matki Ziemi. Tego dnia symbolicznie wyczerpały się dostępne surowce naturalne. Autorzy alarmują, że sytuacja jest krytyczna, podają, że dla porównania w 1961 r. Dzień Długu Ekologicznego przypadał na 13 października. Dzień ten jest obliczany na podstawie uśrednianego śladu ekologicznego obywateli każdego kraju w porównania z roczną „zdolnością biologiczną” Ziemi do odnowienia zasobów.

więcej
17/05/2019

Stowarzyszenie "Pro Silesia" koordynatorem seminarium w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia 2019

„W kierunku Zielonej Europy: opracowywanie i wdrażanie skutecznych planów zrównoważonej mobilności (SUMP)” to tytuł seminarium, zorganizowane przez Dom Polski Południowej. Wydarzenia wpisujące się w kalendarz Europejskiego Zielonego Tygodnia (GREEN WEEK 2019), największego europejskiego forum poświęconego ochronie środowiska, miało miejsce 15 maja 2019 r. w Centrum konferencyjnym InfoPoint . Koordynatorem wydarzenia w ramach DPP było Stowarzyszenie "Pro Silesia".

więcej
13/05/2019

Razem zmieniamy Śląskie... z Komisją Europejską

To już 15 lat Polski w Unii Europejskiej! Granice zostały otwarte, dzięki czemu studia i praca poza Polską są w zasięgu naszej ręki. Fundusze europejskie wpłynęły na rozwój państwa. Zmieniła się nasza sytuacja społeczna, jak i gospodarcza, a co najważniejsze to jeszcze nie koniec, Unia ewoluuje dostosowując się do aktualnych potrzeb i sytuacji na rynku. Jak mówił Krzysztof Wójcik - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, podczas wizyty na Śląsku - UE to nie tylko pieniądze na fantastyczny rozwój Polski i Śląska. To przede wszystkim wspólnota wartości: demokracji, solidarności i rządów prawa. To szansa na godne, bezpieczne życie w pokoju, wolności i dobrobycie. "Twoja przyszłość w Unii Europejskiej" to temat dwudniowej wizyty Wójcika w naszym regionie, kiedy to 8 i 9 maja br. spotkał się ze studentami oraz włodarzami miast i gmin ze Śląska. 

 

więcej
18/04/2019

Wesołego Alleluja z Pro Silesią!

więcej
18/04/2019

Porozmawiajmy o przyszłości Gmin i Miast w Unii Europejskiej

O propozycjach UE dot. Polityki Spójności w latach 2021-2027, a także priorytetów  inwestycyjnych dla Polski z punktu widzenia Komisji Europejskiej, które będą podstawą negocjacji z rządem nad nowymi programami operacyjnymi, a więc także dla Śląską porozmawiać będzie można już 9 maja 2019 r. w siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbędzie się tam bowiem spotkanie z Przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej – Panem Krzysztofem Wójcikiem nt. przyszłości gospodarczej  gmin i miast w Unii Europejskiej.. Omówione zostanie także zagadnienie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

więcej
09/04/2019

Seminarium pt: „W kierunku zielonej Europy - opracowanie i wdrażanie zrównoważonych planów mobilności”

15 maja 2019 r. w Brukseli, w ramach Zielonego Tygodnia UE (Green Week 2019), odbędzie się seminarium pt: „W kierunku zielonej Europy: opracowanie oraz wdrażanie zrównoważonych planów mobilności”, organizowane przez Dom Polski Południowej w Brukseli. Rozpocznie się ono debatą na temat znaczenia i przyszłości strategii mobilności oraz planów zrównoważonej mobilności, postrzeganej z perspektywy europejskiej. W jego ramach zorganizowane zostaną dwa warsztaty tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony będzie przedstawieniu najlepszych praktyk europejskich oraz przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP). Drugi warsztat skupi się na implementacji SUMP-ów oraz wyzwaniach i możliwościach finansowania.

Seminarium w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli koordynuje Stowarzyszenie „Pro Silesia”: Biznes-Nauka-Samorząd.

więcej