Aktualności

29/10/2020

Odpowiednie minimalne wynagrodzenie w całej UE!

Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy UE, która ma zapewnić ochronę pracowników unijnych dzięki odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, umożliwiającym godne życie niezależnie od miejsca pracy. Wynagrodzenia minimalne ustalone na odpowiednim poziomie mają nie tylko pozytywne skutki społeczne, ale również przynoszą szersze korzyści gospodarcze – zmniejszają nierówności płacowe, pomagają utrzymać popyt krajowy i zwiększają chęć podjęcia pracy. Odpowiednie wynagrodzenia minimalne mogą również przyczynić się do zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, ponieważ więcej kobiet niż mężczyzn otrzymuje płacę minimalną. Nowy wniosek przyczyni się również do ochrony tych pracodawców, którzy płacą pracownikom godziwe wynagrodzenie, co umożliwi uczciwą konkurencję.

więcej
27/10/2020

Europejski Tydzień Innowacyjnych Regionów WIRE 2020 - już w listopadzie!

Już po raz 11. odbędzie się cykliczne wydarzenie Komisji Europejskiej - Week of Innovative Regions in Europe WIRE 2020 - to główne europejski forum polityczne na rzecz innowacji i rozwoju regionalnego. Gospodarzem tegorocznej edycji jest Uniwersytet w Splicie - w związku z pandemią obrady będzie można śledzić online od 4 do 6 listopada 2020. 

więcej
26/10/2020

Bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i dynamiczniejsza polityka rolna UE!

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE.

Posłowie przyjęli w piątek stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 roku. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

więcej
23/10/2020

Parlament liderem w dziedzinie przepisów UE dotyczących sztucznej inteligencji!

W tym tygodniu posłowie przyjęli wnioski w sprawie takiego regulowania sztucznej inteligencji (AI), aby pobudzić innowacje, chronić normy etyczne oraz budować zaufanie do technologii.

więcej
22/10/2020

Unia musi wyznaczyć normy regulowania platform internetowych, twierdzą posłowie!

Parlament domaga się przyszłościowych przepisów dotyczących usług cyfrowych, m.in. platform i rynków internetowych, oraz wiążącego mechanizmu walki z nielegalnymi treściami online

więcej
21/10/2020

Rodzicu, opowiedz nam o swoich doświadczeniach z zakresu nauki w dobie pandemii!

Masz dzieci w wieku szkolnym? Przyszło Ci się zmierzyć ze zdalnym bądź hybrydowym nauczaniem? Jak współpracowało Ci się w tym czasie z nauczycielami? Czego się obawiasz? Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami do 2 listopada br. 

więcej
21/10/2020

Nauczycielu, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami w zakresie edukacji w dobie pandemii!

Jesteś nauczycielem? Prowadzisz lub prowadziłeś lekcje zdalnie? Jak oceniasz przygotowanie szkół do nauczania w dobie pandemii? Czego się obawiasz? Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami do 2 listopada br. 

więcej
16/10/2020

Wzmocnienie pozycji regionów i miast UE w zakresie ochrony zatrudnienia i praw socjalnych

UE i jej państwa członkowskie muszą wzmocnić pozycję miast i regionów w zakresie ochrony zatrudnienia i praw socjalnych, co zdaniem Europejskiego Komitetu Regionów (KR) jest niezbędne do przeciwdziałania niszczycielskim skutkom społecznym pandemii COVID-19. Zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE wzywa również do wzmocnienia bazy umiejętności na rzecz ożywienia gospodarczego oraz do wspierania władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu transformacją ekologiczną i cyfrową.

więcej
16/10/2020

Szczyt dotyczący zielonej transformacji: „Regiony związane z sektorem motoryzacyjnym kluczowe dla odniesienia sukcesu”

Pandemia uderza w przemysł motoryzacyjny i sektor dostaw w okresie, gdy dokonują one szeroko zakrojonych inwestycji w transformację ekologiczną. Sprzedaż pojazdów spadła w tym roku o 32%, co doprowadziło do masowej redukcji zatrudnienia w regionach związanych z sektorem motoryzacyjnym. Europejski Zielony Ład i budżet UE odegrają kluczową rolę we wspieraniu tych regionów i przemysłu motoryzacyjnego w zarządzaniu transformacją.
Przywódcy polityczni z regionów związanych z sektorem motoryzacyjnym (CoRAI) spotkali się z komisarzem europejskim do spraw budżetu Johannesem Hahnem, członkami Komisji Spójności Terytorialnej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów i przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, aby omówić rolę tych regionów w pomyślnej transformacji ekologicznej. Wydarzenie to odbyło się 14 października w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (obejrzyj nagranie tutaj ).

 

więcej
15/10/2020

Jaki jest stan unii energetycznej na 2020 rok?

Komisja przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE. Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy.

więcej