Aktualności

06/05/2021

Tydzień publiczności LUX: oglądaj i oceniaj filmy!

Nagrodzony Oscarem film Thomasa Vinterberga „Na rauszu”, nominowany do Oscara „Kolektyw” Alexandra Nanaua i „Boże Ciało” Jana Komasy (nominowane do Oscara w 2020 r.) to trzy filmy nominowane do Nagrody Publiczności LUX 2021 przyznawanej przez Parlament Europejski i European Film Academy. Wszystkie trzy filmy można oglądać za darmo online z napisami w Twoim języku podczas tygodnia publiczności LUX od 10 do 16 maja.

więcej
05/05/2021

Ruszył unijny „Atlas demografii”!

Ruszył unijny „Atlas demografii” – interaktywne narzędzie internetowe do wizualizacji, monitorowania i przewidywania zmian demograficznych w Unii Europejskiej, opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Atlas zapewnia szybki i łatwy dostęp do kompleksowego zbioru danych i wiedzy zgromadzonych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

więcej
04/05/2021

Nagrody za klimat!

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczyna tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu. Komitet wyróżni do pięciu inicjatyw, które pokazują, jak cenny jest wkład społeczeństwa obywatelskiego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.

więcej
30/04/2021

Zrównoważona Mobilność – miasto, region, Europa. Wnioski z debaty!

Czym jest zrównoważona mobilność? Jak zmieniają się nasze nawyki mobilnościowe? Czy miasta są w stanie nadążyć za zmianami technologicznymi? Nad odpowiedziami na powyższe pytania zastanawiali się: Karolina Orcholska - koordynator ds. transportu i mobilności, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Adriana Kamińska-Flak - Referat Aktywnej i Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Katowice oraz Marcin Domański - kierownik projektu Mobilna Metropolia, GZM. 

więcej
29/04/2021

Sprawiedliwa transformacja w kierunku zielonej gospodarki ‎ musi wychodzić od potrzeb terytorialnych!

Wielopoziomowy dialog Komitetu Regionów podkreśla kluczową potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w krajowe plany stopniowego odchodzenia od węgla i pomyślnego wdrożenia unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Podczas gdy państwa członkowskie określają obecnie swoje plany i inwestycje priorytetowe w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, Europejski Komitet Regionów (KR) zgromadził władze lokalne i regionalne oraz instytucje UE w celu omówienia zaangażowania miast i regionów w odchodzenie od węgla, zmniejszenie śladu węglowego przemysłu wysokoemisyjnego oraz zajęcie się społecznymi i gospodarczymi skutkami transformacji w kierunku przejścia do gospodarki neutralnej dla klimatu. W wielopoziomowym dialogu KR-u wzięli udział przedstawiciele głównych beneficjentów mechanizmu sprawiedliwej transformacji o wartości 150 mld EUR, w tym Niemiec, Polski i Rumunii. Wydarzenie to jest częścią posiedzenia platformy sprawiedliwej transformacji , której celem jest pomoc państwom członkowskim i regionom UE w dążeniu do neutralności klimatycznej.

więcej
28/04/2021

Zielone dachy - Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich!

Tworzenie zielonych ogrodów na dachach firm, co może przyczynić do ochrony środowiska i pomagałoby w walce z kryzysem ekologicznym. Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich – „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” oraz „Zielone dachy”.

więcej
27/04/2021

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu – zgłoś istniejący projekt lub pomysł!

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o pierwsze nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu, które mają prezentować dobre praktyki, przykłady i koncepcje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, estetyce i integracji. Nagrody zostaną przyznane w dziesięciu różnych kategoriach. Wnioski należy składać do 31 maja 2021 r.

więcej
26/04/2021

Od lata ubiegłego roku zaufanie do Unii Europejskiej wzrosło!

Pandemia koronawirusa od ponad roku wywiera skutki na codzienne życie Europejczyków, ale według ostatniego standardowego badania Eurobarometr przeprowadzonego w lutym i marcu 2021 r. postawy wobec UE są nadal pozytywne.

Pozytywne postrzeganie UE i zaufanie do UE wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat.

Zdaniem Europejczyków główne problemy - zarówno w skali UE, jak i na szczeblu krajowym - to zdrowie i sytuacja gospodarcza.

Badanie wskazuje również na wzrost obaw co do obecnego stanu gospodarek krajowych: 69 proc. Europejczyków uważa, że aktualna sytuacja jest „zła”, a 61 proc. obawia się, że gospodarka ich kraju odbuduje się po negatywnych skutkach pandemii dopiero „w 2023 r. lub później”.

więcej
23/04/2021

Można już składać wnioski o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility)!

69 projektów, 4,14 mln euro, 31 maja 2021 r. - ruszyło drugie zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast - European City Facility. Wszystkie gminy i władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne skupiające gminy lub władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA i Zjednoczonego Królestwa, których plan klimatyczno-energetyczny został zatwierdzony na szczeblu politycznym, spełniają warunki uzyskania dotacji w wysokości 60 tys. euro.

więcej
22/04/2021

EU Green Week 2021 z naszym udziałem!

Tegoroczny EU Green Week z naszym udziałem! Komisja Europesja zaakceptowała nasze wydarzenie organizowane we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Konferencja odbędzie się 3 czerwca br.

 

więcej