Podstawowe dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Uchwały Zebrania Założycielskiego
22 marca 2017 rok
Uchwały Zebrania Zarządu
2017 rok
Uchwały Walnego Zebrania Członków
2017 rok
2018 rok
  • Uchwała Nr 1/2018 Członków Stowarzyszenia ws. przyznania premii Prezesowi Zarządu (tryb obiegowy) (nieopublikowana ze względu na dane wrażliwe)
Uchwały Komisji Rewizyjnej
2017 rok