Kim jesteśmy?

Z inicjatywy władz województwa śląskiego powstało Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, które skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Jego celem jest również podejmowanie działań na rzecz tworzenia sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowej działalności zrzeszonych podmiotów.

Stowarzyszenie „Pro Silesia” reprezentuje oraz promuje interesy swoich członków w kraju i za granicą, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, zacieśniania współpracy między środowiskami, a także promowania regionu i jego uczelni. Od listopada Stowarzyszenie przejmuje też zadania realizowane dotąd przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Kto przystąpił?

Do Stowarzyszenia przystąpiły miasta – Będzin, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zawiercie, uczelnie – Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny i Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Założycielskie zebranie Stowarzyszenia odbyło się 22 marca 2017 roku. Podczas spotkania przyjęto między innymi uchwały dotyczące utworzenia stowarzyszenia, wybrano także zarząd. Jego skład tworzą przedstawiciele wszystkich trzech środowisk, funkcję prezesa powierzono prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi – honorowemu przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkowi zarządu European University Association, stowarzyszenia zrzeszającego szkoły wyższe z 47 krajów. Wiceprezesami wybrani zostali: przwodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, dr Michał Gramatyka - Wicemarszałek Województwa Ślaskiego, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałekprezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński,  prof. Marek Pawełczyk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej oraz Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.