Członkowie Stowarzyszenia

Województwo Śląskie

Miasto Sosnowiec

Miasto Rybnik

Miasto Gliwice

Miasto Katowice

Miasto Częstochowa

Politechnika Częstochowska

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Politechnika Śląska

Akademia Sztuk Pięknych

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.