Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

więcej

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artysta czy projektant? ASP w Katowicach potrafi pokazać tajemnice obu profesji. Chcesz tworzyć obrazy, grafikę, instalacje, obiekty, scenografię, realizacje w przestrzeni publicznej, intermedia? Wolisz projektować gry komputerowe, produkty, strony www, książki, identyfikację wizualną, projekty multimedialne? Wybierasz ASP w Katowicach i możesz studiować na jednym z 4 kierunków: grafika, malarstwo, projektowanie graficzne, wzornictwo. W dodatku bezpłatnie dobierasz sobie zajęcia z innych kierunków. W katowickiej ASP zdobędziesz wszystkie umiejętności przydatne artyście i projektantowi – od klasycznych technik graficznych i malarskich, po gry komputerowe, wirtualną rzeczywistość i tworzenie nowych produktów.

więcej

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 68-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów: Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Zarządzania.

więcej

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

więcej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia o 70-letniej tradycji, dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfikująca swoją ofertę edukacyjną, dostosowaną do wymogów współczesnego rynku pracy.

więcej

Uniwersytet Ekonomiczny

Jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największa i najstarsza uczelnia tego typu na Śląsku. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną. Kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Na pięciu wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji (w Katowicach) oraz Biznesu, Finansów i Administracji (w Rybniku) studiuje około 10 tysięcy osób. Uczelnia konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji. Studenci korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. Uczelniana baza pracodawców obejmuje rocznie ok. 1500 ofert pracy i blisko 700 ofert praktyk.

więcej

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, Biologii i Ochrony Środowiska, Etnologii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego i Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

więcej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to jeden z największych ośrodków akademickich sektora niepublicznego w Polsce. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kształci na 15 kierunkach studiów I-go lub II-go stopnia, na studiach podyplomowych oraz realizuje szkolenia i kursy specjalistyczne. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Wysoki poziom prac badawczych został potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem w 2013 roku Wydziałowi Nauk Stosowanych kategorii naukowej A.

więcej