Kontakt

Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" 
NIP: 9542776670
REGON: 36699789200000
e-mail: prosilesia@prosilesia.pl

http://www.facebook.com/stowarzyszenieprosilesia

Biuro Regionalne w Polsce

ul. Opolska 15 | 40-084 Katowice

Dr Magdalena Ochwat
Dyrektor Zarządzająca
tel. 504 048 453

Amanda Caban
Asystent Zarządu
tel. 726-069-65                     

Biuro Regionalne w Brukseli

Rue de la Science 41 | 1040 Bruxelles

Karolina Dutkiewicz-Garcia
Główny Specjalista
ds. Unii Europejskiej
kdutkiewiczgarcia@prosilesia.pl

Monika Turek
Asystentka Biur Regionalanych
Domu Polski Południowej
mturek@prosiesia.pl