Prezydium Rady Programowej

08/09/2017

06 wrześnie 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Podczas spotkania omówiono główne cele Stowarzyszenia, akcentowano przede wszystkim rozwój ekosystemu innowacyjności województwa śląskiego, w tym m.in. wzrost konkurencyjności gospodarczej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost eksportu towaru i usług oraz wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie województwa.

Wybrano także Prezydium Rady. Jego skład tworzą przedstawiciele wszystkich trzech środowisk: nauki, biznesu i samorządu. Funkcję przewodniczącego powierzono prof. Janowi Klimkowi, prezesowi Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, wiceprezesami wybrani zostali: Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, Andrzej Karasiński, Sekretarz Miasta Gliwice, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, dr hab. Robert Tomanek oraz dr hab. inż. Maciej Mrowiec, Prorektor ds. innowacji i rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Zobacz pełny skład Rady Programowej

Powrót do listy