Wizyta studyjna w zakresie demografii

01/09/2017

Zgodnie z harmonogramem zadań Domu Polski Południowej na rok 2017, województwo opolskie przygotowuje wizytę studyjną partnerów DPP w zakresie demografii "Przyszłość polityki demograficznej w Europie". Planowany termin wydarzenia to 26-27 września 2017 r.

Konferencja
„Miejsce polityki demograficznej w przyszłej Polityce Spójności – dyskusja strategiczna”
Bruksela, Parlament Europejski, 27 Września 2017 r.

Moderacja: DO USTALENIA

14.30 – 15.00
Press Lunch
15.00 – 15.10
Rejestracja gości
15.10 – 15.20
Rozpoczęcie konferencji – Powitanie
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego

I PANEL DYSKUSYJNY
Inicjatywy mające na celu ograniczenie skutków zmian demograficznych – doświadczenia regionów europejskich
15.20 – 15.35
Wprowadzenie: sytuacja demograficzna w Europie: Werner Fasslabend przewodniczący austriackiego instytutu ds. polityki europejskiej i bezpieczeństwa, były Minister Obrony Austrii
15.35 – 16.05
§ Program: Opolskie dla Rodziny – Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
§ Polityka demograficzna regionu Saxonii-Anhalt - Wilfried Köhler – Minister Rozwoju Regionalnego i Transportu, Magdeburg. Annette Schneider-Reinhardt - Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego, Halle
Agenda ludności Castilla y Leon w latach 2010-2020 - Mariano Gredilla, Wicekanclerz ds. zatrudnienia regionu Castilla y Leon
16.05 – 16.25
Dyskusja
Zaproszeni do dyskusji: Thomas Gneipelt (Saksonia) + Małopolska

II PANEL DYSKUSYJNY
Polityka demograficzna Unii Europejskiej i jej znaczenie dla procesów rozwojowych po 2020 roku
16.25 – 16:40
Wprowadzenie: „Polityka demograficzna w UE i jej znaczenie dla procesu rozwoju po roku 2020” - dr Michael Schneider, Komitet Regionów
16.50 – 17.20
Paneliści:
Iratxe GARCÍA PÉREZ – MEP, autorka Projektu Sprawozdania w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne
Loris Di Pietrantonio- Kierownik Działu EFS i FEAD: Polityka i ustawodawstwo (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej)
dr hab. Robert Krzysztofik, Katedra Geografii Ekonomicznej - Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
17.20 – 17.50
Dyskusja
Zaproszeni do dyskusji: Elena Carantoña Alvarez Principado de Asturias (Hiszpania)
17.50 – 18.00
Zakończenie konferencji
Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Powrót do listy